• -

„MAŁY MISTRZ ”

Category : Bez kategorii

Klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie przystąpiły do programu „Sport Wszystkich Dzieci – Mały Mistrz ” i realizują go od 1 września 2015 roku pod kierunkiem nauczycieli Renaty Tylek ( wych. kl. I a) i Jadwigi Puto ( wych. kl. I b ).

Program „Mały Mistrz ” skierowany jest do dzieci z klas I – III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy .

Formuła „Małego Mistrza ” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzenia o pokrewne dziedziny.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości , za które nagradzany jest odpowiednią oznaką .

Bloki sportowe są następujące :

Rowerzysta -Turysta ,

Gimnastyk -Tancerz,

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz,

Piłkarz,

Lekkoatleta,

Wodniak -Pływak.

Mali sportowcy  po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności otrzymują oznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza .

Uczniowie  z klas pierwszych otrzymali sprzęt sportowy ufundowany w ramach projektu, który wykorzystywany jest podczas zajęć.

Opracowanie : Jadwiga Puto ( wych. kl. I b )


 • -

„WZOROWA ŁAZIENKA”

Category : Bez kategorii

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Wzorowa łazienka” organizowanego przez firmę Domestos.

Nagrodą za I miejsce jest remont szkolnej łazienki o wartości 30 000zł.

Nagrodami do 100 miejsca są zestawy środków czystości dla szkoły.

W związku z tym, bardzo prosimy o oddawanie głosów: http://www.wzorowalazienka.pl/galeria/1470

Każdy jest bardzo cenny.

Jednocześnie zachęcamy dzieci do włączenia się w projektowanie wymarzonej szkolnej toalety.

WAŻNE! W celu potwierdzenia ważności głosu konieczne jest kliknięcie w link wysyłany na podawany adres mailowy – zdarza się, że ląduje on w folderze SPAM, dlatego bardzo prosimy sprawdzać i tam.

Rada Rodziców


 • -

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

Category : Bez kategorii

Firma dostarczająca obiady do Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 to „ Różowy Słoń – Catering dla dzieci” z siedzibą 30-306 Kraków ul. Konfederacka 4.

Ceny obiadów :

Duży obiad – 8,00 zł

Mały obiad – 7,20 zł

Drugie danie – 5,70 zł 

Zupa- 2,20 zł

Zamówienia należy składać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów. Po tym terminie dopisywanie dzieci do list obiadowych nie będzie możliwe.

Wpłaty na obiady dokonywane są do 10 dnia miesiąca  tylko gotówką.

Dyrekcja


 • -

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU – TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

Category : Bez kategorii

1.     Z terenu obiektu w godzinach zajęć szkoły  mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz pracownicy SP nr 124.   Po tych zajęciach teren obiektu na zewnątrz budynku dostępny jest również dla mieszkańców środowiska – dzieci, okolicznej młodzieży, dorosłych : a) w okresie wiosenno-letnim  do godz. 20;  b) w okresie jesiennym – do godz. 17; c) w okresie zimowym teren obiektu jest  niedostępny.

2. Nauczyciele SP nr 124 w Krakowie odpowiadają za dzieci powierzone ich opiece, w czasie prowadzonych przez siebie zajęć,  imprez sportowych, innych uroczystości szkolnych  oraz nadzoru przerw śródlekcyjnych odbywających się na terenie obiektu szkoły.

3. Z boisk i urządzeń sportowych należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Na wszystkich boiskach i terenach zielonych zabroniona jest jazda rolkami, rowerami, motorowerami, skuterami itp. Na boisku o sztucznej nawierzchni oprócz w/w zabroniony jest również wjazd wózkami dziecięcymi oraz używanie obuwia typu „korki” oraz obuwia damskiego zakończonego spiczastym obcasem.

5.  Z terenu obiektu osoby niepełnoletnie (dzieci do lat 18) mogą korzystać jedynie pod opieką osób dorosłych.   Za osoby niepełnoletnie korzystające z terenu wokół budynków szkoły przed i po zajęciach organizowanych przez szkołę odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność prawną wobec osób i mienia ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia;  osoby pełnoletnie za bezpieczeństwo, odpowiedzialność prawną wobec osób i  mienia odpowiadają osobiście. Obowiązuje 100% odpłatność za usunięcie wyrządzonych szkód materialnych.

6. Korzystający z obiektu ma obowiązek  sprawdzić stan techniczny boisk i urządzeń, z których ma zamiar skorzystać.  W przypadku zauważenia usterek musi natychmiast powiadomić dyrektora szkoły lub – w godzinach po zajęciach szkolnych – pracownika obsługi pełniącego dyżur w budynku szkoły.

7. Grupy zorganizowane, chcące korzystać z obiektu, zobligowane są do podpisania z dyrektorem szkoły umowy najmu.

8. Na terenie obiektu -boisk, terenach zielonych wokół budynków szkoły, jezdni chodników, parkingów itp. obowiązuje zakaz: zaśmiecania terenu; niszczenia i uszkadzania terenu; dewastowania urządzeń sportowych, ogrodzeń, bramek, koszy, słupów, siatek itp.; wspinania się na ogrodzenie, bramy, mury, śmietniki itp.; zakłócania spokoju i porządku publicznego; palenia przedmiotów, substancji itp. oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych; wprowadzania zwierząt; spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych, palenia tytoniu oraz innych (niewymienionych w niniejszym regulaminie) czynów, które są zabronione prawem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 16.09.2015 r.

Dyrektor SP nr 124
w Krakowie

 


 • -

ZARZĄDZENIE NR 17/2014/15

Category : Bez kategorii

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.)

W związku z ukończeniem z robót budowlanych – remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2 w Krakowie z dniem 17 września 2015 r. teren obiektu SP nr 124 przy ul. Weigla 2 zostaje przywrócony do użytkowania, zgodnie z obowiązującym na terenie SP nr 124 w Krakowie regulaminem korzystania z obiektów szkoły.


 • -

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W DNIU 1 WRZEŚNIA 2015R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124

Category : Bez kategorii

Klasy 0 – III

Godzina 8. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP Krakowie- Bieżanowie.

Godzina 9. 15 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Klasy IV – VI

Godzina 9. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP Krakowie- Bieżanowie.

Godzina 10. 15 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Dyrekcja


 • -

 • -

KOMUNIKAT – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Category : Bez kategorii

W dniu 26 czerwca 2015 roku, zakończy się rok szkolny 2014/2015.

Poniżej organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego:

1. O godzinie 8.15- Msza Św. w kościele parafialnym dla uczniów klas 0-3,o godzinie 9.15 uroczyste zakończenie roku na sali gimnastycznej, następnie uczniowie przechodzą do sal  na spotkanie z Wychowawcą –  budynek  Szkoły przy ulicy Weigla 2.

2. O godzinie 9.15- Msza Św. w kościele parafialnym dla uczniów klas 4-6, o godzinie 10.15 uroczyste zakończenie roku na sali gimnastycznej, następnie uczniowie przechodzą do sal  na spotkanie z Wychowawcą.

                                                                           Dyrekcja Szkoły


 • -

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Category : Bez kategorii

                                              Kraków, dnia 13 maja 2015r.

Szanowni Rodzice,

W dniu 8 czerwca  2015r. o godzinie 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sucharskiego 38 odbędzie się zebranie organizacyjne rodziców  dzieci zapisanych do naszej placówki na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej i oddziału zerowego.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja


 • -

 • -

„MAŁY MISTRZ”

Category : Bez kategorii

Dyrekcja informuje o zgłoszeniu Szkoły do programu „ Mały Mistrz”, który będzie realizowany w klasach I w roku szkolnym 2015/ 2016 przez trzy kolejne lata. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „ Małego Mistrza” opiera się na sześciu blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny.

    W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta – Turysta, Gimnastyk – Tancerz, Saneczkarz- Narciarz –Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak- Wodniak.

 Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”.

   Dyrekcja


 • -

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SP124 W CZASIE TRWANIA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Category : Bez kategorii

Organizacja  zajęć w SP124 w czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych w parafii pw. Narodzenia NMP w dniach 22.03. 2015 – do dnia 25.03.2015 r.

Poniedziałek 23 marca 2015 r.

Klasy 0-3

Zajęcia trwają do godziny 10.00  następnie uczniowie wychodzą pod opieką Wychowawców do kościoła wg. załączonego harmonogramu. Po spotkaniu rekolekcyjnym  dzieci pod opieką wyznaczonych Wychowawców wracają do Szkoły i pozostają pod ich opieką do godziny 12.30. Uczniowie klas 3 po obiedzie w stołówce przechodzą pod opieką wychowawców do II budynku. Oddział”0” ma zajęcia do godziny 13.00.

Rodzice mogą odebrać dzieci przy kościele po nauce rekolekcyjnej.

Wtorek 24 marca 2015 r.

Klasy 0-3

Zajęcia trwają do godziny 10.00  następnie uczniowie wychodzą pod opieką Wychowawców do kościoła wg. załączonego harmonogramu. Po spotkaniu rekolekcyjnym  dzieci pod opieką wyznaczonych Wychowawców wracają do Szkoły i pozostają pod ich opieką do godziny 12.30. Uczniowie klas 3 po obiedzie w stołówce przechodzą pod opieką wychowawców do II budynku. Oddział”0” ma zajęcia do godziny 13.00.

Rodzice mogą odebrać dzieci przy kościele po nauce rekolekcyjnej.

Poniedziałek – 23 marca 2015 r.

 Klasy 4 – 6

Nauka trwa do godz.12.15 następnie  po przerwie Nauczyciele zaprowadzają uczniów do kościoła.

Wtorek- 24 marca 2015 r.

Nauka dla klas 4 – 6 trwa do godz.12.15, następnie po przerwie Nauczyciele zaprowadzają uczniów do kościoła.

Dzieci wracają do domu po nauce na odpowiedzialność rodziców/ bezpieczeństwo/.

Środa – 13 marca 2013r.

Na prośbę księdza Proboszcza dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach 0 – 6. Zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas  0-6 w świetlicy szkolnej.

Dyrekcja


 • -

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZYCH

Category : Bez kategorii

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w roku szkolnym 2015/2016

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami.

 2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie

II. Terminy, sposób zapisu

1. Termin składania dokumentów : nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w systemie elektronicznej rekrutacji od 9 marca do 31 marca 2015 r. nastronie www.portaledukacyjny.krakow.pl. Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia będzie można składać w SP nr 124 w Krakowie od 9 marca do 31 marca 2015 r w sekretariacie szkoły ul. Weigla 2, w godzinach 8-15 (poniedziałek-piątek).

3. Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły . Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca 2015 r. – w godzinach 8-15 (poniedziałek -piątek) – ul. Weigla 2 sekretariat . Administracja szkoły weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

3.Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) nastąpi 20 kwietnia br. o godz. 12.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38. W dniach
21 kwietnia do 24 kwietnia 2015 rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do SP nr 124 w Krakowie.

4. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz podanie liczby wolnych miejsc nastąpi 27 kwietnia 2015. o godz. 9.00 poprzez umieszczenie list w budynkach SP 124
w Krakowie przy ul. Weigla 2 i Sucharskiego 38.

5. Termin rekrutacji uzupełniającej: 5 maja 2015 r. – 21 sierpnia 2015 r.

III. Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
2) urodzone w 2009 r.

IV. Odroczenie

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

V. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej której dzieci zamieszkałe obwodzie SP Nr 124 w Krakowie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 2. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę i w miarę wolnych miejsc.

 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje SP nr 124 w Krakowie, dzieci przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów i sumy uzyskanych punktów (od największej do najmniejszej):

Lp. Kryteria rekrutacyjne, opis wymaganych dokumentów, punktacja
1) Dziecko, które w r. szk. 2014/2015 uczęszcza do oddziału zerowego w SP nr 124 w Krakowie 70 pkt

Oświadczenie rodzica

2) Dziecko, którego rodzeństwo spełnia lub spełniało w SP nr 124 w Krakowie obowiązek szkolny

Oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo dziecka obowiązku szkolnego w SP nr 124 w Krakowie 9 pkt

2) Wskazanie przez rodziców dziecka Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie w pierwszym priorytecie

karta zapisu dziecka 6 pkt.

3)

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek, ciocie, wujkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodzica oraz kopia poświadczona przez rodzica kandydata dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania krewnych dziecka 5 pkt.

4) Dziecko z rodziny wielodzietnej [1]

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 4 pkt.

5) Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego[2]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 3 pkt.

6) Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 2 pkt.

7) Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 1 pkt.

 

4) 1] rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

5) [2] samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 1. Jeżeli po przydzieleniu kandydatom punktacji zgodnej z kryteriami opisanymi w pkt 4 części V Zasady rekrutacji w SP 124 w Krakowie kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, zostaną oni uszeregowani w kolejności losowej (w obrębie tej samej liczby punktów).
 2. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Dyrekcja


 • -

ZMIANA NUMERU TELEFONU

Category : Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że od dnia 9 marca 2015r. ulega zmianie numer telefonu kontaktowego oraz fax do placówki w budynku szkoły przy
ul. F. Weigla 2. Nowy numer telefonu i fax to: ( 12 ) 397-10-55.

DYREKCJA


 • -

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona 9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis do szkoły będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Elemento ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do oddziału zerowego w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona  9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do oddziałów zerowych do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „ Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Formico ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego w szkole podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
 4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub

telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


 • -

DNI OTWARTE

Category : Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie serdecznie zaprasza na „Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami

Serdecznie zapraszamy!

                                                                                              Dyrekcja


 • -

AKCJA „Gwiazdka dla zwierzaka 2014”

Category : Bez kategorii

Ratując jednego psa, nie zmienimy świata…ale świat zmieni się dla tego jednego psa.”

AKCJA „Gwiazdka dla zwierzaka 2014”

W grudniu po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję inicjowaną przez Krakowskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Gwiazdka dla zwierzaka”. Dzięki dobremu sercu i wrażliwości wielu osób z naszej społeczności udało się zebrać;

 • 35,80 kg suchej karmy dla psów

 • 7,90 kg suchej karmy dla kotów

 • 18,30 kg konserw dla psów

 • 7,56 kg konserw dla kotów

 • 3 kg makaronu

 • 11 sztuk posłań

 • 2 „ubranka”

 • 7 sztuk zabawek

 • przysmaki dla psów

 • 2 miski

 • drapak dla kota

Za każdy dar dziękujemy , a właściwie dziękują czworonożni przyjaciele człowieka, którym dzięki zebranym darom polepszyliśmy los.

Opracowała Brygida Grela – opiekun akcji


 • -

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „ZUCH”

Category : Bez kategorii

Ogłoszenie !

Zapraszamy uczniów z kl. I – III do udziału w kolejnej edycji konkursu Zuch z edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.

Konkurs Zuch -test zintegrowany odbędzie się 12.03.2015 roku (czwartek), a konkurs Zuch – test z języka angielskiego odbędzie się 13.03.2015 roku ( piątek ).

Odpłatność wynosi : 9 zł od ucznia za każdy test. Zgłoszenia do 9.02.2015 roku u wychowawców.

Szkolny koordynator konkursu : Jadwiga Puto


 • -

PROJEKT „TYDZIEŃ ZDROWIA”

Category : Bez kategorii

ZAPRASZAMY KLASY 0 – III DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „TYDZIEŃ ZDROWIA”W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE W DNIACH 09.02 -13.02.2015 roku.

I. Cele projektu :

 • realizacja podstawy programowej
 • promocja idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych.

II. Rozmiar projektu :

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 124 w Krakowie. Planowany czas działania : 09.02 – 13.02.2015 roku w klasach O – III przy współpracy ze świetlicą szkolną i bibliotekarzem.

III. Sposoby realizacji celów :

-konkursy tematyczne:literacko – plastyczny i wiedzy ,

-turniej gry zespołowej :”Dwa ognie ” w sali gimnastycznej,

-kącik poświęcony zdrowiu w każdej klasie,

-projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu,

-zdrowy poczęstunek dla uczniów przygotowany przez Rodziców z danej klasy ,

-tworzenie „Mapy Zdrowia ” przez uczniów z danej klasy – samodzielna praca uczniów.

IV. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań :

1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia – tworzenie „Mapy Zdrowia ” – praca samodzielna uczniów w każdej klasie . Proponowany termin : 09.02.2015 r .( poniedziałek).Odpowiedzialni : wychowawcy klas.

2.Turniej gry zespołowej :”Dwa ognie” na poziomie każdej klasy – sala gimnastyczna– rywalizacja sportowa między klasami o I miejsce . Termin : 11.02.2015 r. ( środa ) .Odpowiedzialni : pp. M. Biernat i K. Kerep i wychowawcy klas.

3.Projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu.

Termin : 10.02.2015 r. ( wtorek )Odpowiedzialni: p. R. Tylek i B. Pacura oraz wychowawcy klas. Miejsce projekcji : pracownia komputerowa, świetlica szkolna i sala nr 3(ul. Weigla).

4.Konkurs wiedzy pt:”Wiem co jem, bo dbam o zdrowie ” dla klas I – III na poziomie każdej klasy.

Termin : 12.02.2015 r.(czwartek ).

Odpowiedzialni : J. Puto i wychowawcy klas.

5.Konkurs literacko – plastyczny pt : „ Jadłospis na jeden dzień” dla dzieci z kl. O – III. (Uczniowie z klasy „O” wykonują tylko pracę plastyczną )

Termin : 09.02 – 13.02.2015 roku .

Odpowiedzialni : M. Zadwórna i wychowawcy klas.

6. Zdrowy poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Dzieci z danej klasy, wspólne częstowanie się .

Termin : 13.02.2015 r. ( piątek ) .

Odpowiedzialni : wychowawcy klas .

7.Zorganizowanie kącika poświęconego zdrowiu w każdej klasie.

Termin : 09.02. – 13.02.2015 r.

Odpowiedzialni : wychowawcy klas i bibliotekarz szkolny.

8.Zakończenie projektu : ogłoszenie wyników konkursów : rozdanie dyplomów i nagród.

Termin : kwiecień / maj 2015 r.

Odpowiedzialni : pp. E. Miłaszewska, K. Ptak ,biblitekarz

oraz nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne zadania.

Koordynator projektu : Jadwiga Puto


 • -

” KRAKOWSKI NAUCZYCIEL Z PASJĄ 2014 ROK ”

Category : Bez kategorii

JESTEŚMY DUMNI. NASZ NAUCZYCIEL – PANI MGR LIDIA SALAWA OTRZYMAŁA ZASZCZYTNY TYTUŁ WRAZ Z CERTYFIKATEM „KRAKOWSKI NAUCZYCIEL Z PASJĄ 2014 ROK”.

pozostała galeria: http://www.krakow.pl/fotogaleria/1412,artykul,fotogaleria.html/cyf_url=Pa-dziernik-2014/uroczysto-wr-czenia-certyfikat-w-Krakowski-Nauczyciel-z-pasj-2014

Dyrekcja


 • -

 • -

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W DNIU 1 WRZEŚNIA 2014R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124

Category : Bez kategorii

Klasy 0 – III

Godzina 8. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP Krakowie- Bieżanowie.

Godzina 9. 15 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Klasy IV – VI

Godzina 9. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia NMP Krakowie- Bieżanowie.

Godzina 10. 15 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Dyrekcja


 • -

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W DNIU 27 CZERWCA 2014R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124

Category : Bez kategorii

Klasy 0 – III

Godzina 8. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia  NMP Krakowie – Bieżanowie.

Godzina 9. 15 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy  ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Klasy IV – VI

Godzina 9. 15 – Msza Święta w Kościele Narodzenia  NMP Krakowie – Bieżanowie.

Godzina 10. 15 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej w budynku szkoły przy  ul. Weigla 2.

Po uroczystości spotkania klas z wychowawcami w salach w budynku szkoły przy ul. Weigla 2.

Dyrekcja


 • -

ZEBRANIE KLAS 0 i I

Category : Bez kategorii

Kraków, dnia 20 maja 2014r.

 

Szanowni Rodzice,

W dniu 16 czerwca 2014r. o godzinie 17.00 w budynku szkoły przy ul. Sucharskiego 38 odbędzie się zebranie organizacyjne rodziców dzieci zapisanych do naszej placówki na rok szkolny 2014/2015 do klasy pierwszej i oddziału zerowego.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja

 


 • -

EGZAMINY W 2015 ROKU

Category : Bez kategorii

Szanowni Państwo

Filmy o sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 roku są dostępne

na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale  YouTube

http://www.okekrakow.tv/index.php/sprawdzian-od-2014-2015

http://www.youtube.com/results?search_query=egzamin+maturalny+2015


 • -

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZUCH W NASZEJ SZKOLE!

Category : Bez kategorii

Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie było organizatorem ogólnopolskiego konkursu Zuch dla uczniów klas I – III oraz konkursu Zuch z języka angielskiego dla klas I – III. Z naszej szkoły w obu konkursach wzięło udział łącznie 58 uczniów. Test sprawdzający wiedzę z edukacji polonistycznej , matematycznej i społeczno – przyrodniczej napisało : 15 uczniów z klas II i 15 uczniów z klas III. Test sprawdzający znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów z języka angielskiego pisało: 4 uczniów z klas I, 7 uczniów z klas II oraz 18 uczniów z klas III.

Sprawdziany konkursowe dla klas I , II, III składały się z 21 pytań , waga poszczególnych pytań była jednakowa i wynosiła 10 punktów. Uczeń więc za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów.

Wyniki konkursu Zuch przedstawiają się następująco :

DYPLOM LAUREATA otrzymali uczniowie z klasy II a ( podopieczni p. Jadwigi Puto ):

8 miejsce zdobyła MARTA HRECZAŃSKA uzyskując 195 punktów ,

11 miejsce zdobyła MARTA SURLAS uzyskując 190 punktów,

11 miejsce zdobyła OLIWIA SOBAŚ uzyskując 190 punktów

12 miejsce zdobył MICHAŁ FRONTCZAK uzyskując 187 punktów.

Pozostali uczniowie otrzymali DYPLOMY UZNANIA.

W konkursie Zuch z języka angielskiego żaden z uczniów SP Nr 124 w Krakowie nie otrzymał Dyplomu Laureata, wszyscy uczestnicy otrzymali DYPLOMY UZNANIA.

Pragnę bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych sukcesów i życzyć wiele satysfakcji ze zdobytych dyplomów i nagród.

Zapraszam ponownie za rok do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego konkursu.

Szkolny koordynator konkursu : Jadwiga Puto


 • -

MAŁY SAMORZĄD ogłasza konkurs pod hasłem : „WYBIERAMY NAJMILSZĄ PARĘ UCZNIÓW Z KAŻDEJ KLASY”

Category : Bez kategorii

Celem konkursu jest kształtowanie wzorowej postawy wśród uczniów z naszej szkoły . Zadaniem wszystkich  nauczycieli jest wyłonienie z każdej klasy pary uczniów (dziewczynka i chłopiec), którzy cechują się wysoką kulturą osobistą ,a ich  zachowanie i postawa społeczna  są godne naśladowania.

Konkurs trwa od 15maja do 15 czerwca 2014 roku.

Zakończenie konkursu  : na apelu w ostatnim tygodniu czerwca. Na zwycięzców czekają nagrody!

Zapraszamy !

               Opiekun MS : Jadwiga Puto


 • -

KONKURS: „NAJPIĘKNIEJSZY ZESZYT”

Category : Bez kategorii

Mały Samorząd wspólnie z Biblioteką Szkolną zaprasza uczniów klas O – III do udziału w konkursie pod hasłem : ”NAJPIĘKNIEJSZY ZESZYT ”.

Celem konkursu jest wyrabianie nawyku dbania o staranne i kształtne pismo wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Zadaniem wychowawców  jest wyłonienie trójki dzieci z każdej klasy, których zeszyty są najładniej prowadzone , a pismo najbardziej kształtne i poprawne pod względem kaligraficznym.

Konkurs trwa od 15maja 2014 roku do 30 maja 2014roku.

Zeszyty prosimy składać u wychowawców klas .

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Zakończenie : ostatni tydzień czerwca , podczas apelu podsumowującego pracę w II okresie.

Opiekun MS i Bibliotekarz


 • -

Archiwa