• 0

„CHOPIN – JAK MALOWANY” Konkurs plastyczny

Category : Z życia szkoły

„Chopin – jak malowany” to tytuł konkursu plastycznego na portret Fryderyka Chopina zorganizowany przez Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice – jednostkę organizacyjną Domu Kultury PODGÓRZE w Krakowie.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci Fryderyka Chopina, zachęcenie do poznania polskiej muzyki klasycznej, ćwiczenia umiejętności rysowania portretu oraz rozwijania wyobraźni, talentów i zainteresowań plastycznych uczestników konkursu.

Jury konkursu szczególnie zwracało uwagę na własnoręcznie wykonanie pracy konkursowej, podobieństwo portretowanego, technikę wykonania, dokładność oraz oryginalność.

Na konkurs napłynęło 413 prac, wśród nich prace uczniów naszej szkoły. Laureatem trzeciego miejsca został uczeń klasy IIa Szymon Ostroga, którego artystycznym opiekunem jest Jadwiga Puto.

Finałowi konkursu towarzyszył koncert muzyczny, utwory Fryderyka Chopina grała Anna Miernik. Laureatowi gratulujemy!!!

Marta Biernat, wychowawczyni klasy Ib


Archiwa