• -

PROJEKT „TYDZIEŃ ZDROWIA”

Category : Bez kategorii

ZAPRASZAMY KLASY 0 – III DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „TYDZIEŃ ZDROWIA”W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE W DNIACH 09.02 -13.02.2015 roku.

I. Cele projektu :

  • realizacja podstawy programowej
  • promocja idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych.

II. Rozmiar projektu :

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 124 w Krakowie. Planowany czas działania : 09.02 – 13.02.2015 roku w klasach O – III przy współpracy ze świetlicą szkolną i bibliotekarzem.

III. Sposoby realizacji celów :

-konkursy tematyczne:literacko – plastyczny i wiedzy ,

-turniej gry zespołowej :”Dwa ognie ” w sali gimnastycznej,

-kącik poświęcony zdrowiu w każdej klasie,

-projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu,

-zdrowy poczęstunek dla uczniów przygotowany przez Rodziców z danej klasy ,

-tworzenie „Mapy Zdrowia ” przez uczniów z danej klasy – samodzielna praca uczniów.

IV. Harmonogram realizacji poszczególnych zadań :

1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia – tworzenie „Mapy Zdrowia ” – praca samodzielna uczniów w każdej klasie . Proponowany termin : 09.02.2015 r .( poniedziałek).Odpowiedzialni : wychowawcy klas.

2.Turniej gry zespołowej :”Dwa ognie” na poziomie każdej klasy – sala gimnastyczna– rywalizacja sportowa między klasami o I miejsce . Termin : 11.02.2015 r. ( środa ) .Odpowiedzialni : pp. M. Biernat i K. Kerep i wychowawcy klas.

3.Projekcja filmów edukacyjnych o zdrowiu.

Termin : 10.02.2015 r. ( wtorek )Odpowiedzialni: p. R. Tylek i B. Pacura oraz wychowawcy klas. Miejsce projekcji : pracownia komputerowa, świetlica szkolna i sala nr 3(ul. Weigla).

4.Konkurs wiedzy pt:”Wiem co jem, bo dbam o zdrowie ” dla klas I – III na poziomie każdej klasy.

Termin : 12.02.2015 r.(czwartek ).

Odpowiedzialni : J. Puto i wychowawcy klas.

5.Konkurs literacko – plastyczny pt : „ Jadłospis na jeden dzień” dla dzieci z kl. O – III. (Uczniowie z klasy „O” wykonują tylko pracę plastyczną )

Termin : 09.02 – 13.02.2015 roku .

Odpowiedzialni : M. Zadwórna i wychowawcy klas.

6. Zdrowy poczęstunek przygotowany przez Rodziców i Dzieci z danej klasy, wspólne częstowanie się .

Termin : 13.02.2015 r. ( piątek ) .

Odpowiedzialni : wychowawcy klas .

7.Zorganizowanie kącika poświęconego zdrowiu w każdej klasie.

Termin : 09.02. – 13.02.2015 r.

Odpowiedzialni : wychowawcy klas i bibliotekarz szkolny.

8.Zakończenie projektu : ogłoszenie wyników konkursów : rozdanie dyplomów i nagród.

Termin : kwiecień / maj 2015 r.

Odpowiedzialni : pp. E. Miłaszewska, K. Ptak ,biblitekarz

oraz nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne zadania.

Koordynator projektu : Jadwiga Puto


Archiwa