• -

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do oddziału zerowego w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona  9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do oddziałów zerowych do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „ Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Formico ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego w szkole podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole / przedszkolu pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
  4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub

telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


Archiwa