• -

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

Category : Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015 / 2016 zostanie uruchomiona 9 marca 2015r. i potrwa do 31 marca 2015r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zapis do szkoły będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji do szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko, należy wejść na stronę internetową Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa http://www.portaledukacyjny.krakow.pl kliknąć na baner: „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych”. W panelu publicznym modułu „ Elemento ” można wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Weigla 2.

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest wydrukowanie z systemu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu. Druk można też pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły. Karty zapisu należy dostarczyć w terminie do 31 marca br. Administracja szkoły podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, wprowadza do systemu lub potwierdza dane zawarte w systemie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia karty zapisu (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego ) należy złożyć ją w szkole pierwszego wyboru.

Nie złożenie w terminie do 31 marca 2015r. wypełnionej karty zapisu do szkoły spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dyrekcja Sp 124 w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

 „ Dni Otwarte”, które w tym roku odbędą się w dniu 9 marca 2015r. oraz 13 kwietnia 2015r. w budynku szkoły przy ul. H. Sucharskiego 38 w godzinach :

8.50 – 11.30 zajęcia otwarte w oddziałach

15.00 –  16.30 spotkanie informacyjne z Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 późn. zm.) oraz w związku z art. 18 tejże ustawy, który nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu / przedszkolnemu między innymi obowiązek:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne / przedszkolne,
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych/przedszkolnych,
  4. powiadomienia szkoły obwodowej o formie spełniania obowiązku szkolnego / przedszkolnego i zmianach w tym zakresie.

Zapisu lub podania informacji do jakiej innej szkoły niż do naszej obwodowej placówki będzie

uczęszczać Państwa dziecko należy dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub telefonicznie (12) 658 – 34 – 19.

Informacje możecie Państwo również  uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową tj. www.sp124.pl

Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja


Archiwa