• -

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PONADPROGRAMOWEGO ZUCH

Category : Aktualności

Uczniowie klas I i III ze SP NR 124 w Krakowie wzięli udział w kolejnej już edycji Ogólnopolskiego ponadprogramowego konkursu Zuch , którego organiazatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

Sprawdziany konkursowe dla klas I , II , III szkoły podstawowej składały się z 21 pytań .

Treść sprawdzianów konkursu Zuch – test zintegrowany uwzgledniała elementy edukacji polonistycznej , przyrodniczo – społecznej i matematycznej . Treści były opracowane w taki sposób , aby uczeń wykonując samodzielnie polecenia rozwiązywał zadani i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Treść sprawdzianów konkursu Zuch z języka angielskiego sprawdzała znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.

Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów , a minimalnie 0 punktów.

Do konkursu Zuch – test zintegrowany w SP Nr 124 w Krakowie przystapiło :

7 uczniów z klas I ,

20 uczniów z klas III.

Natomiast w konkursie Zuch z języka angielskiego wzięło udział :

1 uczeń z klasy I ,

13 uczniów z klas III.

Z wielką przyjemnością podaję wyniki , jakie uzyskali uczniowie z naszej szkoły .

Konkurs Zuch – test zintegrowany :

klasa I

Dyplom Laureata : Amelia Ozorowska kl. I a , 190 punktów ( wych. p. B. Pacura ) .

Dyplom Laureata : Mateusz Klimek kl. I a ,190 punktów( wych. p. B. Pacura ).

Klasa III

Dyplom Laureata : Marta Hreczańska kl. III a , 200 punktów( wych. p. J. Puto ).

Dyplom Laureata : Natalia Wadas kl. III b , 197 punktów ( wych. p. R. Tylek ).

Dyplom Laureata : Kacper Hołda kl. III a , 192 punkty ( wych. p. J. Puto ).

Dyplom Laureata : Marta Surlas kl. III a , 191 punktów ( wych. p. J. Puto).

Dyplom Laureata : Mateusz Matanyj kl. III b , 188 punktów ( wych. p. R. Tylek ).

Dyplom Laureata : Oliwia Sobaś kl. III a , 185 punktów ( wych. p. J. Puto).

Dyplom Laureata : Wojciech Ptasznik kl. III a , 184 punkty ( wych. p. J. Puto ).

 Wśród uczestników konkursu z języka angielskiego nie było laureatów.

 Wszyscy uczestnicy obu konkursów otrzymali dyplomy uznania.

 Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych sukcesów i życzę satysfakcji ze zdobytych nagród i dyplomów.

 Uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród odbędzie się 24 czerwca 2015 roku na apelu wychowawczym .

 Szkolny koordynator konkursu : Jadwiga Puto


Archiwa