• -

PROJEKT : ”LALKA ANIMA ”

Category : Aktualności

Dom Kultury ”Podgórze ” oraz Dwór Czeczów  zaprosił uczniów  klasy III a Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie do udziału w projekcie „Lalka anima ”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na projekt składają się warsztaty lalkarskie , warsztaty animacji poklatkowej oraz warsztaty muzyczne ,których efektem końcowym będzie film animowany zrealizowany w oparciu o tekst pana Macieja Wojtyszki „Wakacje Smoka Bonawentury „.

Baśń opowiada o smoku pozbawionym własnej tożsamości . Aby ją odnaleźć ,wyrusza w świat.Sztuka zbudowana jest tak ,że każdy kolejny etap poszukiwań to odnajdywanie siebie , a dzieje się to poprzez kontakt z nowym typem istot.Taka konstrukcja sztuki uczy nie tylko , jak kształtować szerokie spektrum osobowościowe, ale przemyca w skondensowany sposób niemalże całą podstawową  wiedzę o typach lalek.

Czas realizacji projektu przypada na okres od marca do grudnia 2015 roku.

Od połowy marca 2015 roku  uczniowie uczestniczą w 30- godzinnych spotkaniach warsztatowych poświęconych budowaniu lalek i scenografii. Zajęcia odbywają się w blokach 2 – godzinnych dwa razy w tygodniu. Dzieci zapoznały się z różnymi gatunkami lalek teatralnych , a także z historią teatru lalkowego . Wykonują niezbędne dla filmu lalki  , rekwizyty , tworzą makietę i całą scenografię.Zajęcia warsztatowe prowadzi  artysta – plastyk pani Alicja Karczmarska-   Strzebońska  , specjalistka  budowy lalek , związana z Teatrem Lalki , Maski i Aktora „Groteska ” w Krakowie .

Od września do grudnia 2015 roku  uczniowie będą brali udział w  60 -godzinnych warsztatach animacji poklatkowej  i 10 -godzinnych muzycznych warsztatach improwizacyjnych , które poprowadzi pani Maja Kubacka – aktorka Teatru Lalki , Maski i Aktora „Groteska ” w Krakowie.

Do uczestnictwa w projekcie zostali także zaproszeni uczniowie z Zespołu Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce.

W grupie z uczniami z kl. III a pracuje czworo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  z opiekunami . Dla wszystkich uczestników projekt ma charakter integracyjny , mający wpływ na kształtowanie  pożądanych postaw prospołecznych . W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczestnictwo w projekcie ma także charakter terapeutyczny.

Warsztaty zostaną zwieńczone zrealizowaniem filmu animowanego , który zostanie zarejestrowany cyfrowo i umieszczony na stronie internetowej Dworu Czeczów  , a także zgłoszony do konkursów i na festiwale poświęcone amatorskim filmom animowanym.

               Opracowanie : wych. kl. III a Jadwiga Puto ( na podstawie informacji na temat projektu otrzymanych z Dworu Czeczów )


Archiwa