• -

ZARZĄDZENIE NR 17/2014/15

Category : Bez kategorii

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.)

W związku z ukończeniem z robót budowlanych – remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2 w Krakowie z dniem 17 września 2015 r. teren obiektu SP nr 124 przy ul. Weigla 2 zostaje przywrócony do użytkowania, zgodnie z obowiązującym na terenie SP nr 124 w Krakowie regulaminem korzystania z obiektów szkoły.


Archiwa