• -

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

Category : Bez kategorii

Firma dostarczająca obiady do Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 to „ Różowy Słoń – Catering dla dzieci” z siedzibą 30-306 Kraków ul. Konfederacka 4.

Ceny obiadów :

Duży obiad – 8,00 zł

Mały obiad – 7,20 zł

Drugie danie – 5,70 zł 

Zupa- 2,20 zł

Zamówienia należy składać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym dziecko będzie korzystało z obiadów. Po tym terminie dopisywanie dzieci do list obiadowych nie będzie możliwe.

Wpłaty na obiady dokonywane są do 10 dnia miesiąca  tylko gotówką.

Dyrekcja


Archiwa