• -

„MAŁY MISTRZ ”

Category : Bez kategorii

Klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie przystąpiły do programu „Sport Wszystkich Dzieci – Mały Mistrz ” i realizują go od 1 września 2015 roku pod kierunkiem nauczycieli Renaty Tylek ( wych. kl. I a) i Jadwigi Puto ( wych. kl. I b ).

Program „Mały Mistrz ” skierowany jest do dzieci z klas I – III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy .

Formuła „Małego Mistrza ” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzenia o pokrewne dziedziny.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości , za które nagradzany jest odpowiednią oznaką .

Bloki sportowe są następujące :

Rowerzysta -Turysta ,

Gimnastyk -Tancerz,

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz,

Piłkarz,

Lekkoatleta,

Wodniak -Pływak.

Mali sportowcy  po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności otrzymują oznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza .

Uczniowie  z klas pierwszych otrzymali sprzęt sportowy ufundowany w ramach projektu, który wykorzystywany jest podczas zajęć.

Opracowanie : Jadwiga Puto ( wych. kl. I b )


Archiwa