• -

WYCIECZKA DO WYTWÓRNI FILMÓW ANIMOWANYCH W BIELSKU- BIAŁEJ

Category : Aktualności

Uczniowie klas 4 naszej szkoły uczestniczą w warsztatach w DK Dwór Czeczów:

„Lalka anima. Warsztaty budowania lalek, improwizacji i animacji poklatkowej”. Zajęcia to cykl 60 godzin warsztatów budowania lalek, 60 godzin warsztatów animacji poklatkowej i 10 godzin muzycznych warsztatów improwizacyjnych. Warsztaty zwieńczone będą zrealizowaniem filmu animowanego „Wakacje smoka Bonawentury” w oparciu o tekst autorstwa reżysera Macieja Wojtyszki.

            Warsztaty są tak pomyślane, aby nie tylko przyniosły konkretne efekty w postaci podniesienia jakości kształcenia dzieci, ale również tak, aby osiągnąć rezultat w postaci rozwijania kompetencji społecznych poprzez integrowanie się z rówieśnikami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie, współdziałanie z nimi, jak i między sobą, wykształcenie współodpowiedzialności, umiejętności prezentowania wspólnych osiągnięć jako grupy zróżnicowanej pod wieloma względami.

Zajęcia prowadzą : Alicja Karczmarska-Strzebońska – artysta plastyk, specjalistka budowy lalek, związana z Teatrem Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie oraz Maja Kubacka-aktorka – Teatru Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie.

W czasie dwóch cykli 30-godzinnych spotkań warsztatowych  z zakresu filmu animowanego  uczniowie dowiedzieli się na czym polega technika animacji, poznawali ją od strony praktycznej poprzez samodzielną pracę nad kolejnymi etapami tworzenia filmu w oparciu o technikę poklatkową. W tym celu zostało stworzone mini studio w Dworze z makietą, pełną scenografią, miejscem do montażu. W takich warunkach uczniowie wykonują samodzielnie sekwencje filmowe i będą obecni podczas montażu filmu. Warsztaty prowadzi  Grażyna Skalniak. Opiekę merytoryczną nad warsztatami animacji sprawuje prof. Jerzy Kucia.

            Podczas dwóch 5-godzinnych warsztatów muzyki improwizowanej z Tomaszem Chołoniewskim dzieci pod okiem instruktora skonstruują instrumenty z puszek, garnków, butelek i innych sprzętów domowego użytku, które amatorska orkiestra wykorzysta, aby stworzyć podkład muzyczny do filmu.

Na zakończenie warsztatów planowany jest uroczysty pokaz filmu oraz koncert muzyki improwizowanej, granej przez uczestników warsztatów.

            Integralną częścią warsztatów była wycieczka uczestników do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej. Dzięki temu uczniowie poznali  wszystkie etapy produkcji filmu animowanego w profesjonalnym studio i ugruntowali swoją wiedzę z zakresu pojęć języka filmu, takich jak: scenariusz filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, filmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe. Zobaczyli, jak twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film. Zapoznali się z rekwizytami do konkretnych animacji oraz obejrzeli pokaz filmowy. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej to jedno z najważniejszych miejsc polskiego filmu animowanego. To tutaj powstał kultowy „Reksio” oraz „Bolek i Lolek”.

Lidia Salawa


Archiwa