• -

SUKCESY UCZNIÓW KLASY II,,C’’ (WYCH. KATARZYNA PTAK) W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ,,KANGUR MATEMATYCZNY’’

W czwartek 17 marca 2016r. w budynku SP Nr 124 w Krakowie – przy ul.Sucharskiego dzieci z klas drugich wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny’’- odpowiadając na pytania testowe w kategorii ,,Żaczek’’.

Wśród uczniów klas drugich w Konkursie wzięło udział 23 dzieci z naszej szkoły. Miały one rozwiązać 21 zadań o różnym stopniu trudności(7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). W chwili rozpoczęcia konkursu uczeń uczestniczący w tej kategorii otrzymywał 21 punktów. Maksymalnie mógł uzyskać w konkursie 105 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych było 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna była poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymywał zero punktów, za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymywał punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 75 minut.

Wyniki Konkursu przyszły do szkoły pod koniec maja. Okazało się, że wśród uczniów klas drugich – najwyższy wynik uzyskał MIKOŁAJ TOMCZYK z klasy II,,c’’, a na trzecim miejscu uplasował się JAKUB POPEK z klasy II,,c’’.

Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali WYRÓŻNIENIE w Konkursie.

Według Regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” uchwalonego

20 maja 2015 roku przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznychkażdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa , natomiast Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:

*nagrody dla laureatów Konkursu

*nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie

*nagrody za wyróżnienie.

Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny’’ cieszy się od lat popularnością w SP Nr 124 w Krakowie. Z roku na rok przybywa uczestników Konkursu i osób nagrodzonych. Mamy wielu utalentowanych uczniów.

Serdecznie gratuluję Rodzicom dzieci, które wzięły udział w Konkursie!

zdj¦Öcie 2 (1)zdj¦Öcie 2 (2)

Katarzyna Ptak


Archiwa