• -

Zarządzenie nr 19/2014/15

Category : Bez kategorii

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zm.)

dot.: wzmocnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły – nauczycieli, pracowników AO do zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży na terenie obiektów szkoły, a także w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności do natychmiastowego powiadomienia dyrekcji szkoły lub, w przypadku braku takiej możliwości, do zawiadomienia policji.
2. Pracowników obsługi zobowiązuję do kontroli osób, ktore są im nieznane, a wchodzą na teren szkoły. Osoba taka winna zostać wylegitymowana, dane osobowe zapisane w księdze wejść wraz z okresleniem celu wizyty. W razie watpliwości, co do prawdziwości charakteru wizyty należy skontaktować się z dyrekcją szkoły. W razie braku możliwości kontaktu należy odmówić osobie wejścia na teren szkoły.
Zarzadzenie wchodzi do użytku z dniem 22.12.2015 r.

Kraków, dn. 21.12.2015 r.

Dyrekcja


Archiwa