• -

UCZEŃ KLASY II B WYRÓŻNIONY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM „KANGUR”

Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny’’ cieszy się od lat popularnością w naszej szkole. W tym roku szkolnym na poziomie klas drugich wzięło udział 23 uczniów. W ciągu 70 minut uczestnik miał do rozwiązania 21 zadań o różnym stopniu trudności /7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów/. W momencie rozpoczęcia konkursu uczeń w tej kategorii otrzymywał 21 punktów, a maksymalnie mógł uzyskać 105 punktów. Za brak odpowiedzi otrzymywał zero punktów, za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymywał punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

            Wśród uczniów klas drugich na drugim miejscu znalazł się uczeń klasy II b MIKOŁAJ CZECHOWICZ, który uzyskał 70,75 punktów i otrzymał wyróżnienie.

             Serdecznie gratuluję Mikołajowi i Rodzicom tak znaczącego sukcesu.

                                                                                             Wychowawca Ewa Miłaszewska


Archiwa