• -

MAŁY MISTRZ

Category : Aktualności

W dniu 15 czerwca uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zawodach sportowych w związku z realizowanym w naszej szkole programie „Mały Mistrz”.MAŁY MISTRZ

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Uczniowie klasy I „a” i  I „b” wykazali się umiejętnościami sportowymi w zakresie skoku, skoku w dal, biegu z przeszkodami, chodzie na szczudłach, biegu z ringo na czas. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawie sportowej. Na zakończenie dzieci mogły jeszcze korzystać z innych sprzętów sportowych. Było dużo emocji i radości. Dopisała piękna pogoda.

Program w roku szkolnym 2015/2016 realizowały panie Jadwiga Puto i Renata Tylek.

Zdjęcia i opracowanie artykułu: Renata Tylek


Archiwa