• 0

„Zielona szkoła „- wspomnienia.

Category : Aktualności

W dniach od 18.03 do 24.03.2011 roku uczniowie z klasy  II a i II b Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie przebywali na śródrocznym wypoczynku w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.W wyjeździe wzięło udział 35 dzieci z obu klas. W trakcie trwania turnusu uczniowie realizowali program kształcenia i wychowania zgodnie z planem wychowawczo – dydaktycznym . Program zajęć przygotowany przez kadrę wychowawców placówki , w której dzieci przebywały był o profilu rekreacyjno – sportowym. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania oraz zdolności poznawcze. Brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych , a także sportowych, które rozwijały ich kreatywność i postawę twórczą. Przebywając w Porąbce uczniowie mieli możliwość poznania walorów krajoznawczo – turystycznych okolicy , tradycji i kultury regionu, zabytków i pomników przyrody oraz historii miejscowości.
Wychowawczyni klasy II b po powrocie do szkoły poprosiła uczniów o napisanie opowiadania z pobytu na „zielonej szkole”.
Oto ich wypowiedzi :
Zuzia Słobodzian : Najbardziej podobała mi się ciekawa wycieczka na najstarszą betonową zaporę w Polsce , zbudowaną na rzece Sole. Byliśmy też w Izbie Regionalnej , gdzie pokazany był strój , w którym dawniej chodziła góralka mieszkająca w Porąbce. W muzeum widzieliśmy także piękne obrazy przedstawiające kapliczkę i tartak.
W ostatni dzień wzięliśmy udział w marszu po okolicy na orientację. Trasa była oznaczona strzałkami i bibułkami . Pytania , na które odpowiadaliśmy drużynowo były o przyrodzie, udzielaniu pierwszej pomocy i dotyczyły bezpieczeństwa na drodze. Wieczorem tego dnia w świetlicy oglądaliśmy film pt” Shrek ” część IV. Każde dziecko zabrało swoją poduszkę i koc , aby mogło wygodnie obejrzeć film na dobranoc.

Oliwka Nocoń : W Porąbce podobały mi się piesze wycieczki . Zwiedziliśmy najstarszą w Polsce zaporę betonową na Sole. Byliśmy też w Izbie Regionalnej , gdzie były zgromadzone stare zabawki, stroje, obrazy i inne przedmioty drewniane używane przez górali beskidzkich. Słyszeliśmy także o trzystuletniej jodle, które rośnie w lesie w Porąbce i jest  pod ochroną , bo jest pomnikiem przyrody.

Kasia Furmańska : Na zielonej szkole w Porąbce podobały mi się spacery po najbliższej okolicy. Najbardziej podobała mi się piesza wycieczka nad zaporę i marsz terenowy po okolicy. Zwiedziliśmy też Izbę Regionalną w Porąbce , w której zgromadzone zostały rzeźby , drewniane przedmioty i inne rzeczy , których dawniej używali górali w życiu codziennym. W Porąbce podobały mi się też piękne widoki , a zwłaszcza góry Beskidy .

Iga Stasiak : Pobyt na ” zielonej szkole ” spędziłam bardzo dobrze. Były organizowane różne i ciekawe zajęcia i wycieczki , konkursy i zabawy. Na jednej z wycieczek zwiedziliśmy najstarszą zaporę w Polsce. Do domu Wczasów Dziecięcych przyjechały też dzieci z Cieszyna . Cieszę się , że w Porąbce poznałam nowe koleżanki i kolegów.

Kinga Małczyk : Pobyt na ” zielonej szkole ” spędziłam wspaniale. Były tam organizowane różne konkursy i ciekawe zajęcia. Z koleżankami doskonale bawiłam się w pokoju. Wymyśliłam zabawę „Otwórz szafę gniotem ” Posiłki , a było ich pięć w ciągu dnia były przepyszne i wszystkim smakowały. Na spacerach szukaliśmy oznak wiosny .Widzieliśmy także trzystuletnią jodłę – pomnik przyrody. Zapoznałam się z dziećmi z Cieszyna.

Szymon Ostroga : W Porąbce było fantastycznie. Widzieliśmy Kapliczkę Św. Urbana , która jest zabytkiem . W drodze do kościoła z dala zobaczyliśmy górę Żar, na której jest elektrownia wodna. W Izbie Regionalnej mogliśmy zobaczyć herb Porąbki i inne obrazy przedstawiające życie górali beskidzkich. W pierwszy dzień wiosny zauważyliśmy rosnące w ogródkach wiosenne kwiaty : przebiśniegi , pierwiosnki , krokusy. W tym dniu śnieg stopniał , a słońce pięknie zaświeciło i było bardzo miło.

„Zielona szkoła ” dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i nauczyła samodzielności w podejmowaniu decyzji w wielu sytuacjach . Dostarczyła wspaniałej zabawy . Dzieci wróciły zadowolone, a niektóre czekają już na kolejny klasowy wyjazd.

Tekst i zdjęcia : wychowawca klasy II b Jadwiga Puto


Archiwa