• -

„MOTYWY ROŚLINNE” KONKURS PLASTYCZNY

Category : Konkursy

Organizatorem konkursu był Osiedlowy Klub Kultury „Przewóz” (jednostka organizacyjna Domu Kultury „Podgórze”w Krakowie). Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Miał on na celu kształcenie wyobraźni plastycznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata przyrody. Przedmiotem konkursu były motywy roślinne. Prace mogły być wykonane dowolna techniką. Jury zwracało uwagę na kreatywność, ciekawą formę oraz pomysłowe transformacje motywów roślinnych.
Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 22 marca 2011 roku w OKK PRZEWÓZ podczas imprezy „Wiosna radosna”. Podczas tego spotkania uczniowie klasy I b odebrali dyplom-wyróżnienie grupowe dla całej klasy.

Tekst i zdjęcia wychowawca klasy I b Marta Biernat


Archiwa