• -

UZDOLNIENI TRZECIOKLASIŚCI

Category : Konkursy

Uczniowie klasy III,,c’’ –  wych. mgr Katarzyna Ptak w ramach  Science-fiction space opera – Festiwalu Twórczości Dziecięcej (rozwinięcie akcji obchodów Jubileuszu 140 – Lecia Szkoły) wzięli udział między innymi w konkursie plastycznym organizowanym przez wychowawców świetlicy naszej szkoły.

Konkurs dotyczył patronki szkoły : Marii Salomei Skłodowskiej – Curie.

Nastręczał on dzieciom wielu trudności. Jego tematem był ,,Portret Marii Skłodowskiej – Curie. Niestety zdjęcia, którymi można byłoby się posiłkować przy wykonywaniu pracy – były czarno – białe, więc uczniowie, aby stworzyć w miarę wiarygodny portret – dociekali koloru włosów, koloru oczu pani Marii.

Trzecioklasiści mieli stworzyć portret wymienionej damy w technice kolaż ( z fr. collage). Polega ona na tworzeniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną, farbą akrylową, gwaszem)(źródło: ,,Wikipedia’’).

My do wykonania naszych prac wykorzystaliśmy różne tkaniny, plastelinę, papier kolorowy, bibułę, a także rysunki sprzętów laboratoryjnych i podstawowe informacje o patronce wydrukowane na małych karteczkach.

Uczniowie wytrwale i z zaparciem pracowali nad portretem Marii Skłodowskiej – Curie. Ewenementem jest uczennica, która swoją piękną pracę wykonała mając do dyspozycji tylko jedną sprawną rękę, bo druga była unieruchomiona przez gips.

Nasz wysiłek włożony w odtworzenie wizerunku patronki w nowej oprawie został w pełni doceniony, bo na 10 dostarczonych przez nas prac – 8 zajęło I miejsce, 1 – II miejsce, 1-III miejsce.

To nie pierwszy sukces tych twórców, bo pod koniec klasy II ci sami artyści zostali nagrodzeni wyróżnieniem wyższym niż I miejsce za pracę ,,Majowa łąka’’, a wcześniej zdobywali laury też w innych wielu konkursach plastycznych.

                                                                                                                          Katarzyna Ptak

Autorzy prac i ich dzieła:


Archiwa