• -

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA REKOLEKCJI

Category : Bez kategorii

Informacja o organizacji zajęć  w SP 124 w czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 03.04..2017 do 05.04.2017 r.

Poniedziałek 03.04.2017 r.

 Klasy 1-3 i oddział „ 0”

Uczniowie przychodzą do szkoły wg. planu i o godzinie 10.00 wychodzą do kościoła, wracają do szkoły pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Zajęcia w klasach 1-3 trwają do godziny 11.30.

Oddział „0” wg swojego planu, również uczestniczy w nauce rekolekcyjnej pod opieką wychowawcy. Zajęcia trwają  do godziny 13.00.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się u Wychowawców klas.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą odebrać dzieci bezpośrednio po nauce rekolekcyjnej / obok kościoła /.

 Wtorek 04.04.2017 r.- zajęcia wg. tego samego planu jak w poniedziałek.

Środa 05.04.2017 r.

Klasy 1-3

Uczniowie  klas 1- 3 przychodzą do Szkoły na godzinę 9.45 i uczą się do godziny 12.00, następnie pod opieką  wyznaczonych  nauczycieli wychodzą do kościoła, wracają do szkoły po nauce rekolekcyjnej pod opieką nauczycieli. Zajęć po nauce rekolekcyjnej nie ma.

Oddział „0” wg swojego planu uczy się do godziny 12.00, następnie wychodzi do kościoła pod opieką Wychowawcy i wracają do szkoły z Wychowawcą uczestnicy świetlicy.

 Zajęć po nauce rekolekcyjnej nie ma.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się u Wychowawców klas.

 Rodzice lub opiekunowie prawni mogą odebrać dzieci bezpośrednio po nauce rekolekcyjnej / obok kościoła /.

Klasy 4-6

Poniedziałek 03.04., wtorek 04.04, środa 05.04. 2017 r.

Uczniowie uczą się wg.planu zajęć do godziny 12.15, następnie wychodzą do kościoła pod opieką wyznaczonych nauczycieli. Po nauce uczniowie wracają do domu.

                                                                                                             Danuta Osuch


Archiwa