• -

NAGRODA DLA UCZENNICY KLASY III,,C” – MARII SZECÓWKI (WYCH. KATARZYNA PTAK) W AMBITNYM KONKURSIE: „DRZEWO RECENZJI – WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ …”

Category : Konkursy

Maria Szecówka – uczennica klasy III,,c” wzięła udział w Konkursie pod tytułem: „DRZEWO RECENZJI – WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ…”, który zorganizowany został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 oraz przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie z siedzibą I Liceum Ogólnokształcące, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków.

Konkurs realizowany był w dniach od 20 lutego do 24 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Patronat honorowy nad konkursem objął Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wsparcia udzieliły mu wydawnictwa : Akapit Press, Znak i Astra.

Celem Konkursu było ,,rozwijanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży oraz ich aktywności twórczej oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży czytelnictwem”.

Zadaniem stojącym przed uczestnikami Konkursu „Drzewo Recenzji – warto czy nie warto przeczytać …” było napisanie recenzji jednej z podanych tytułów książek dla dzieci i młodzieży.

Marysia przeczytała książkę : „Papuk czyli opowieść o potwornym apetycie na książki” – J. Kmieć Wydaw. Akapit Press.

W wyżej wymienionym Konkursie wzięły udział jeszcze inne dzieci z klasy III,,c”, które zapoznały się z treścią książki „Dzieciaki z Krainy Niesnu: Wielkie poszukiwania”- Joanna Preisner; Jakub Bogusz Wydaw. Akapit Press za co zostały już sowicie wynagrodzone przez panią wychowawczynię klasy III,,c”.

W konkursie „Drzewo Recenzji – warto czy nie warto przeczytać …” mogli wziąć udział uczniowie z klas III –VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

Do Konkursu mogło zostać zgłoszonych z jednej szkoły maksymalnie 5 prac.

Każdy uczestnik miał napisać jedną recenzję na podanej do wydruku karcie.

Kryterium wyróżnienia prac konkursowych było następujące ,,oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.”

W dniu 6 kwietnia 2017 roku jury konkursu „Drzewo Recenzji”przyznało nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu.

Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

Wśród 5 nagrodzonych osób w kategorii :szkoły podstawowe: klasy III – VI znalazła się nasza sympatyczna uczennica klasy III,,c”: Maria Szecówka.

Wręczenie nagród odbędzie 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie.

Prace biorące udział w Konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Wypożyczalnię i Pracownię dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a nagrodzone opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Dziękujemy serdecznie Pani Lilianie Majdzie-Niezgodzie za zachęcenie uczniów klasy III,,c” do udziału w konkursie i za dostarczenie nam potrzebnych materiałów.

Gratuluję serdecznie Rodzicom Marysi i Jej samej za podjęcie wyzwania jakim było przeczytanie wybranej pozycji książkowej, a następnie podjęcie pewnie pierwszej w życiu próby napisania recenzji zakończonej od razu tak spektakularnym sukcesem 😉

mgr KatarzynaPtak

Zdjęcia:


Archiwa