• -

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Category : Aktualności

13 października 2017 r. w Dworze Czeczów odbyła się niezwykła uroczystość

–  Pasowanie na Ucznia, której celem było włączenie pierwszoklasistów

rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń: E. Miłaszewskiej, p. B. Pacury, p. K. Ptak program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem, dzieci świetnie sobie poradziły. Zgromadzeni na sali goście nagrodzili dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie ślubowali jak być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Dyrektor Bartosz Rutkowski dokonał symbolicznego pasowania dotykając kluczem ramion swoich podopiecznych. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek, który przygotowali Rodzice uczniów klas pierwszych.

Pierwszaczkom życzymy wielu sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen

w murach naszej szkoły, a Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech.

Opracowanie artykułu : B. Pacura


Archiwa