• -

NA ŁYŻWACH PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 2017/2018

Category : Aktualności

Uczniowie klas: I ,,a” , I ,,b” , I ,,c” i II ,,b” zajęcia z wychowania fizycznego częściowo realizują poprzez udział w co piątkowej lekcji nauki jazdy na łyżwach na sztucznym lodowisku „Cracovii” położonym przy ul.Siedleckiego 7 w Krakowie.

       Zajęcia dofinansowuje Gmina Kraków, a organizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Zachód.

Są one przewidziane dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych.

       Uczniowie podczas zajęć uczą się jazdy na łyżwach i doskonalą ją. Dzieci wszystkich wymienionych klas odbywają szkolenie jednocześnie będąc podzielone na 3 grupy.

Tematyka zajęć przewiduje kolejno :

 • naukę prawidłowej postawy łyżwiarskiej, chodzenia, upadania i podnoszenia się z lodu,
 • naukę jazdy przodem bez odrywania łyżew od lodu,
 • naukę jazdy przodem z naprzemienną pracą NN,
 • doskonalenie jazdy przodem,
 • naukę zakręcania na dwóch łyżwach,
 • naukę jazdy tyłem – chodzenia, naukę jazdy tyłem półłukami,
 • doskonalenie nauki jazdy tyłem,
 • naukę zatrzymywania się ,,tylną częścią łyżwy”,
 • naukę zatrzymywania się ,,półpługiem” przy jeździe przodem i tyłem,
 • naukę zatrzymywania się ,,pługiem”: przy jeździe przodem i tyłem,
 • naukę zakręcania na wewnętrznych krawędziach łyżew,
 • naukę zakręcania na zewnętrznych krawędziach łyżew,
 • doskonalenie poznanych elementów łyżwiarskich,
 • zaliczenie na ocenę I okresu,
 • naukę zatrzymywania się ,,T”,
 • naukę zatrzymywania się ,,T – odwrócone”,
 • naukę zatrzymywania się ,,hokejowo”,
 • naukę zmiany kierunku jazdy ( przód – tył),
 • naukę zmiany kierunku jazdy (tył – przód),
 • naukę jazdy przekładanką do przodu,
 • doskonalenie jazdy przekładanką do przodu,
 • naukę jazdy przekładanką do tyłu,
 • doskonalenie poznanych elementów łyżwiarskich,
 • gry i zabawy na lodzie,
 • przygotowanie do zawodów łyżwiarskich,
 • zaliczenie na ocenę II okresu.

Szkolenie dla uczniów odbywa się od września 2017r.  i potrwa do maja 2018r.

Dzieci z wielką chęcią uczęszczają na zajęcia nauki jazdy na łyżwach i robią duże postępy z zajeć na zajęcia. Pomimo ogromnego wyzwania jakim dla wychowawców klas i rodziców towarzyszących są te wyjazdy w kwestii zakładania dzieciom łyżew, kasków, wypożyczania łyżew

 i kasków dla tych dzieci, które nie posiadają własnych, pomocy w przebieraniu się dzieci po zajęciach, noszeniu toreb z całym wyposażeniem łyżwiarskim itp. – wszyscy po powrocie z takiej wyprawy do szkoły są szczęśliwi i zadowoleni i najczęściej z utęsknieniem wyglądają już kolejnego wyjazdu… 🙂

       FOTORELACJA WSZYSTKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KLAS :

(Zdjęcia wykonały : p. mgr Barbara Pacura ( kl.I ,,a”), p.mgr Ewa Miłaszewska (kl. I,,b”), mgr Katarzyna Ptak (kl. I ,,c”), p.mgr Katarzyna Kerep (kl. II ,,b”))

mgr Katarzyna Ptak


Archiwa