• -

UDZIAŁ W V MIĘDZYNARODOWYM DNIU FIZYKI MEDYCZNEJ

Category : Aktualności

        Studenci fizyki medycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

zaprosili uczniów i studentów do obchodów V Międzynarodowego Dnia

Fizyki Medycznej. Grupa zainteresowanych siódmoklasistów oraz uczniów

koła chemicznego pod opieką p. Anny Motyki wyruszyła dn. 7 listopada

na AGH.

Po uroczystym otwarciu uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów:

  • „Kobieta fizyk medyczny – z perspektywy mężczyzny”
  • „Dawki otrzymywane przez kobiety zatrudniane w narażeniu na promieniowanie jonizujące w Polsce”
  • „Od radu do radioterapii protonowej – rola kobiet w fizyce medycznej oraz aspekty bezpieczeństwa podczas radioterapii”

Uczestnikom zaprezentowano doświadczenia z zakresu promieniotwórczości przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych KERMA.

Uczniowie zwiedzili laboratoria Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej,  zapoznali się z przeprowadzanymi badaniami oraz poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia związane z ochroną radiologiczną kobiet.

Na zakończenie obchodów zostały ogłoszone wyniki konkursu „Śladami Marii – wielkie następczynie w dziedzinie fizyki jądrowej”.

Anna Motyka – nauczyciel chemii


Archiwa