• -

ZIELONA SZKOŁA W DUSZNIKACH ZDROJU

Category : Aktualności


Uczniowie klas: 5b,5c,6a,6b przebywali w dniach 26.09.- 01.10.2011r.

w Zielonej Szkole w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju.

Podczas pobytu realizowali zajęcia zgodnie z programem edukacyjno- wychowawczym, którego celem było: poznanie kultury i obyczajów regionu dolnośląskiego, zdobywanie i rozwijanie wiedzy historycznej, geograficznej, przyrodniczej, językowej, ćwiczenie sprawności fizycznej oraz umiejętności współżycia w grupie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania oraz zdolności poznawcze. Brali udział w zajęciach; plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych. Integracji zespołów klasowych sprzyjały wspólne wycieczki, zabawy, konkursy, gry rekreacyjno- sportowe.

Podczas turnusu uczniowie zrealizowali zajęcia tematyczne:

Edukacja regionalna:

-lekcja muzealna w Muzeum Papiernictwa (warsztaty papiernicze, poznanie historii papierni)

-zwiedzanie Skansenu Ginących Zawodów (warsztaty toczenia na kole garncarskim naczyń z gliny)

-zwiedzanie zabytkowej ambony w kościele św. Piotra i Pawła

-poznanie legend Ziemi Kłodzkiej

-wycieczka piesza na Górę Pustelnika

Edukacja patriotyczna:

-pamiątki po F. Chopinie,( wybitna postać i jej rola w dziejach uzdrowiska

i kraju)

-słuchanie utworów muzycznych w Dworku Chopina

Edukacja przyrodniczo- ekologiczna;

-spacery w Parku Zdrojowym (właściwości wód mineralnych)

-spacer nad Czarny Staw (obserwacja zmian w przyrodzie)

-wycieczka piesza do ośrodka jazdy konnej „ Panderoza” (jazda konna)

-wycieczka piesza na Ptasią Górę do schroniska pod Muflonem (warstwy lasu)

-wycieczka autokarowa do Parku Zdrojowego i Pijalni Wód w Kudowej Zdroju

Edukacja zdrowotna:

-zajęcia sportowe (mini olimpiada, gry i zabawy na boisku oraz placu zabaw)

-smakowanie wód mineralnych

-wycieczki piesze po okolicy

Zajęcia integracyjne:

-ognisko (pieczenie kiełbasek, śpiewanie piosenek turystycznych)

-„Mam talent” (prezentacja uzdolnień)

-dyskoteka

-konkursy, gry i zabawy, zajęcia świetlicowe.

W trakcie pobytu w Dusznikach Zdroju uczniowie mieli możliwość poznania walorów krajobrazowo- turystycznych okolicy, tradycji i kultury regionu, zabytków i pomników przyrody, historii uzdrowiska.

Lidia Salawa


Archiwa