• -

AKCJA KOŁA PRZYRODNICZEGO ,, KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”

Category : Aktualności

Uczniowie koła przyrodniczego przeprowadzili na terenie naszej szkoły akcję ,,Każdy może zostać ratownikiem”. Podczas przerw między lekcjami rozdane zostały  krótkie ankiety na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Poziom ankiet był naprawdę bardzo wysoki, choć gdzieniegdzie wkradły się małe błędy. Obecnie na zajęciach naszego koła przygotowujemy krótkie przedstawienie dot. ,,Pierwszej pomocy przedmedycznej”, które zamierzamy zaprezentować podczas godzinach wychowawczych.

Opiekun koła przyrodniczego M.Kasprzyk


Archiwa