• -

„ZIMA W SZKOLE”

Category : Aktualności

W okresie ferii zimowych, które właśnie się zakończyły dyrektorzy 78 samorządowych szkół podstawowych z Krakowa wyrazili chęć opieki nad dziećmi i zorganizowania zajęć w ramach akcji „Zima w szkole”. Wśród zgłoszonych szkół znalazła się nasza szkoła, która przygotowała dla 45 chętnych uczniów zajęcia na terenie placówki: ruchowe, plastyczne, komputerowe, świetlicowe oraz w terenie: wyjazdy na lodowisko, basen, Muzeum Inżynierii Miejskiej na wystawę „Takie to proste” oraz do kina. Gmina Miejska Kraków zapewniła bezpłatną opiekę dla dzieci, natomiast wydatki związane z wyjściami pokryli rodzice uczestników. Głównym celem akcji było zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii zimowych opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Mam nadzieję, że udało się to osiągnąć.

Marta Biernat

kierownik akcji

Poniżej prezentujemy fotoreportaż z przeprowadzonej akcji.


Archiwa