• -

,,KINO ZA BATERIE” W KLASACH 0-3

Category : Aktualności

Już prawie tradycją ,,naszej szkoły” stało się coroczne uczestnictwo klas młodszych w programie edukacyjnym ,,Kino za baterie”, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków.

      Program o którym mowa przeznaczony jest dla placówek oświatowych z Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz zbiórkę zużytych baterii.

       Wśród uczniów klas 0-3 SP Nr 124 cieszy się on wielką popularnością już od kilku lat.

      Jego uczestnikami są oprócz uczniów, również rodzice, opiekunowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

        Organizator zapewnia klasom zgłoszonym do programu dostarczenie pojemnika do zbiórki zużytych baterii oraz materiałów edukacyjnych dotyczących  zużytych baterii.

        Należą do nich : plakat edukacyjny, zachęcający do zbiórki zużytych baterii i informujący o Programie oraz ulotki informacyjne.

        Ulotki są rozdawane uczniom, rodzicom i nauczycielom. Mają one za zadanie poszerzyć ich wiedzę na temat baterii.

        Plakat edukacyjny jest oznakowaniem miejsca zbiórki.

Zbiórka zużytych baterii odbywa się poprzez wrzucanie do pojemnika – zużytych baterii z zastrzeżeniem, że do pojemników nie można wrzucać akumulatorów lub baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20).

       Nagrodami w programie są bilety do wybranego przez uczestników kina Cinema City w Krakowie lub do Multikina mieszczącego się przy ul. Dobrego Pasterza 128 w Krakowie.

       ,,Bilety do kina przyznawane są uczestnikom według przelicznika: 1 bilet do kina za 2 kg oddanych baterii.

       Przysługujące bilety mogą być wykorzystane w dni nauki szkolnej, na seanse wyświetlane od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00 w technologii 2D.”(źródło : http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/regulamin)

        Rezerwacji biletów dokonuje nauczyciel.

W klasach 0-3 ,,naszej szkoły” film wybierany jest w uzgodnieniu z uczniami, rodzicami uczniów.

,,W ramach Programu możliwe jest zrealizowanie maksymalnie dwóch wyjść do kina dla tej samej grupy w jednym roku kalendarzowym.”(źródło : http://mpo.krakow.pl/kino-za baterie/regulamin)

        W ciągu paru lat uczestnictwa w Programie dzieci z  klas 0-3 obejrzały już wiele filmów. Wśród nich wymienić można choćby na przykład takie tytuły, jak: ,,Auta 3”, ,,Ozzy”, ,,Gdzie jest Dory?”, ,,Fernando”, ,,Tedi i wyspa skarbów”, ,,Paddington 2”.

Inicjatorką naszej ,,przygody z Programem” była p.Magdalena Gawin, która też przez dłuższy czas koordynowała akcję. Obecnie nad całością przedsięwzięcia czuwa p.Ewa Miłaszewska.

        Ta sympatyczna inicjatywa zyskała szerokie poparcie i uznanie naszego środowiska szkolnego w związku z czym zamierzamy ją kontynuować ,,tak długo, jak się da”.

     Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem :  http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/

komiks Pan bateryjka

                                                     mgr Katarzyna Ptak

http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/wp-content/themes/bateryjka/images/komiks.png


Archiwa