• -

MODELE ATOMÓW PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH

Category : Aktualności

Interesującym projektem realizowanym przez klasy siódme na lekcjach chemii było wykonanie przestrzennego modelu budowy atomu pierwiastka chemicznego. Była to nasza długoterminowa praca domowa w grupach.
Na początku pani od chemii podzieliła nas na grupy, a każda grupa losowała pierwiastek, którego model atomu miała wykonać. Kiedy minął termin oddania prac, pani na lekcji chemii oceniła nasze modele. Były one bardzo różne. Niektóre miały druciane powłoki lub bardziej sztywne metalowe, były także ze styropianu, a nawet z tektury. Elektrony, protony i neutrony zazwyczaj były styropianowe, a niektóre z plasteliny. Pani oceniając nasze prace okazała się bardzo wyrozumiała 🙂 – przyznawała tylko piątki i szóstki. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. To naprawdę była miła lekcja chemii.
Później okazało się, że to nie koniec przyjemności, kiedy pani ogłosiła konkurs na najładniejszy i najlepiej wykonany model atomu pierwiastka. Uczestniczyli w tym konkursie wszyscy uczniowie klas siódmych.
Konkurs odbył się 13 marca w środę. Na szkolnym korytarzu wystawialiśmy wszystkie nasze arcydzieła. Przez cały dzień każdy mógł oglądać prace, a nauczyciele – jurorzy zastanawiali się nad ocenami.
Pod koniec lekcji szkolne Jury, czyli: pani wicedyrektor A. Łapczyńska, pani pedagog U. Grzybowska oraz pani od plastyki A. Dziadecka wybrały najlepsze prace i wyróżnienia. Nagrodzone prace były naprawdę piękne. Szkoda, że nie ma dla nich jakiegoś międzyszkolnego konkursu…

 opracował: Bartosz Godulaklasa 7b

zdjęcia: mgr Anna Motyka


Archiwa