• -

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

Category : Bez kategorii

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Bardzo prosimy rodziców o włączenie się do konkursu, o pomoc w realizacji tematów pogadanek dla uczniów. Liczymy na Państwa doświadczenie zawodowe.

Konkurs będzie obejmował:

  • debaty uczniowskie nt. Państwo, prawo, społeczeństwo,
  • szkolny konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości),
  • spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
  • pogadanki na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne,
  • konwersatoria na temat:

Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.

– Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się       bronić przed wciągnięciem do „paczki”.

– Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.

– Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy.

– Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Prezentacja podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematyka przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Koordynatorem konkursu jest pani Magdalena Gawin.

Dyrekcja


Archiwa