• -

KLASA 2 B W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Category : Aktualności

Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Jego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez takie działania jak:

  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych,
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów,
  • poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych,
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem,
  • integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Uczniowie klasy 2 b z radością i wielkim zaangażowaniem biorą udział w powyższych przedsięwzięciach. Z pomocą Rodziców i korzystając z przepisów Babci i Dziadzia przygotowały dwie potrawy regionalne. Był to andrut przekładany przepyszną masą czekoladową oraz smalec ze skwarkami, którym smarowali chleb prądnicki, a w osobnej misce ułożyli kwaszone ogórki. Po wykonaniu przysmaków andrut i chleb był krojony przez Rodziców, a następnie ułożony na tacy i w koszyku wyścielonym czerwoną, regionalną serwetą w kwiaty. Dwie dziewczynki z klasy ubrane w stroje krakowskie przeszły do klas młodszych częstując wszystkie dzieci i wychowawców przygotowanymi potrawami.

        Serdecznie dziękuję za wykonanie pysznych potraw i nieocenioną pomoc Rodzicom, a dzieciom za zaangażowanie.

                               Wychowawca klasy Ewa Miłaszewska


Archiwa