• -

„BIEŻANOWIAN DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” – WYSTAWA W DWORZE CZECZÓW

Category : Aktualności

Wybuch I wojny światowej stał się dla narodów pozostających w niewoli okazją do odzyskania utraconej niepodległości.

Wśród nich byli Polacy, którzy od samego początku wojny aktywnie włączali się w tworzenie formacji i organizacji wojskowych walczących z zaborcami.

Mieszkańcy podkrakowskiego Bieżanowa, należącego do powiatu wielickiego, wykazali się w tym wyjątkowym czasie szczególną ofiarnością na cele Legionów.

Stamtąd pochodziła też znacząca liczba ochotników do tejże formacji, co dostrzeżono już w czasie wojny. W Bieżanowie u schyłku zmagań wojennych działała prężnie placówka tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej.

O wydarzeniach i ludziach z tamtego okresu, związanych z małą ojczyzną należącą dziś do Krakowa, opowiada wystawa „Bieżanowian drogi do niepodległości”.

Prezentowane na wystawie fotografie, ilustracje i dokumenty pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie oraz instytucji partnerskich: Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, Zgromadzenia Sióstr Prezentek, a także osób prywatnych. 

Po wystawie oprowadzał uczniów naszej szkoły jej twórca pan Tomasz Wroński.

Marta Biernat


Archiwa