• -

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

Category : Konkursy

Organizatorem tego konkursu był Klub Osiedlowy Kostrze, placówka podległa Domowi Kultury Podgórze. Na konkurs spłynęło 310 prac z całej Polski szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic , a także ośrodków kultury.
Celem konkursu było zainspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania
różnorodnych działań plastycznych, kontynuowanie polskich tradycji Świąt
Bożego Narodzenia na różnych płaszczyznach sztuki i rozwijanie zdolności plastycznych. Komisja konkursowa oceniła oryginalność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny i samodzielność.
Uczniowie z naszej szkoły licznie wykonali piękne prace, które zostały
wysłane na konkurs . Jedynie  Staś Hajduk uczeń kl. III b otrzymał
wyróżnienie za pracę, na której przedstawił choinkę bożonarodzeniową, a pod nią leżące prezenty. Praca ta została wykonana techniką malarską, gdzie użyte zostały pastele olejne.

Gratulujemy Stasiowi sukcesu i zachęcamy do udziału w innych konkursach. Opiekunem artystycznym była p. Jadwiga Puto, która otrzymała Dyplom uznania za przygotowanie uczniów do tego konkursu .

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Puto


Archiwa