• -

PROGRAMY DODATKOWE W KTÓRYCH UCZESTNICZY SZKOŁA W ROKU SZKOLNYM 2011/12

Category : Bez kategorii

 klasy 0-3 

 • „Twórczo odkrywam świat ”
 • „ Nie pal przy mnie, proszę ”
 • „ Świerszczykowy klub pożeraczy liter ”
 • „ Szkoła bez przemocy ”
 • „ Rozwijanie logicznego myślenia ”
 • „ Żyję zdrowo, zdrowo się odżywiam ”
 • „ Szkoła z pasją ” w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom ”
 • „ Krakusek ”
 • „ Bezpieczny klub Puchatka ”
 • Uczniowie klas 0-3 biorą udział w konkursach organizowanych przez Domy Kultury, w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Są to konkursy wiedzy , recytatorskie, plastyczne i matematyczne.

klasy 4-6 

 • Szkoła bez  przemocy – celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu , jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. W tym roku hasłem VI edycji programu z uwagi na nadchodzące w Polsce Mistrzostwa Europy w piłce nożnej jest – kibicujemy fair play.. ( Szkoła uczestniczy w programie od czterech lat)
 • Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń –  Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów
 • Trzymaj Formę – program ten ma za zadanie kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. ( Szkoła uczestniczy w programie od trzech lat)
 • Program Edukacyjny z zakresu profilaktyki antynikotynowej pt. ,, Znajdź właściwe rozwiązanie” – celem głównym programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum
 • Projekt „Prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”.

                                                                                          opracowała mgr Helena Mentel i mgr Monika Kasprzyk

 


Archiwa