• -

PAMIĘTAMY O TOBIE OJCZE ŚWIĘTY BŁOGOSŁAWIONY JANIE PAWLE II

Category : Konkursy

W przededniu rocznicy śmierci naszego ukochanego Jana Pawła II miał miejsce konkurs recytatorski „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty Błogosławiony Janie Pawle II”. Organizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN w Bieżanowie. W konkursie wzięło udział 20 osób w dwóch kategoriach wiekowych. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem recytowali wiersze wybranych autorów i swoje własne. Publiczność z wielkim zainteresowaniem i uwagą oglądała występy młodych artystów. Jury konkursu przy ocenie recytatorów wzięło pod uwagę dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Bartosz Godula, drugie Jakub Godula, trzecie Joanna Kotarba, a wyróżnienie Filip Gastoł. W kategorii klas IV-VI przyznano dwa pierwsze miejsca Annie Lewińskiej i Aleksandrze Wiśniewskiej, dwa drugie Marcinowi Potocznemu i Agnieszce Wiśniewskiej, trzecie Zuzannie Goduli i trzy wyróżnienia Jackowi Nawrotowi, Karolinie Sąsiadek i Julii Wołek. Laureaci otrzymali dyplomy i piękne albumy poświęcone Janowi Pawłowi II, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. W tym konkursie nie było przegranych, po prostu wszyscy wygrali. Każdemu należy się nagroda za chęci, odwagę i wysiłek. Gratulujemy!!!

Za jury: Marta Biernat

opracowanie: mgr Marta Biernat


Archiwa