• -

ODKRYWANIE TALENTÓW W KLASIE I C

Category : Aktualności

„ Nasza wiara w możliwości dziecka i pomoc
w przekonaniu go do wiary w siebie,
może poczynić cuda ”

 Każde dziecko ma wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. W okresie szkolnym dzieci cieszą się, że uczą się czytać i pisać, że  poznają otaczający je świat.

Ogromny wpływ  na motywację do nauki mają takie czynniki jak : zainteresowanie, wiara we własne siły, pochwały oraz nagrody.

 W klasie I c wychowawczyni stosuje dodatkowe formy wspierania , motywowania oraz inspirowania uczniów do ciągłego rozwoju. Są to różnego rodzaju konkursy wewnątrzklasowe dostosowane, jeśli chodzi o skalę trudności, do możliwości uczniów –  zadania dla zainteresowanych. Taka forma motywacji została wprowadzona, aby nauka nie była mozolną pracą i dawała satysfakcję oraz radość.

Dzięki  rozmaitym konkursom łatwiej jest odkryć  osobiste uzdolnienia i talenty.

 Pierwszy klasowy konkurs przebiegał pod hasłem „ Pięknie czytam”. 15 maja uczestnicy  prezentowali wcześniej przygotowany tekst. W w/w konkursie wzięło udział 18 uczniów.

Wyboru najlepiej czytających dokonywały dzieci.

Poziom czytelniczy , który zaprezentowali uczniowie był bardzo wysoki. Wszyscy byli doskonale przygotowani, o czym świadczy przyznanie 6 pierwszych miejsc.

 Najlepszymi okazali się:

 1. Kamila K.
 2. Tymon P.
 3. Amelia M.
 4. Alicja W.
 5. Kamil G.
 6. Patrycja K.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali serię naklejek , a zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi prezentami.

Kolejny konkurs odbył się 25 maja pod hasłem „ Laurka dla mamy ”. Był to konkurs kaligraficzny i zarazem plastyczny. Tutaj należało się wykazać starannością , pomysłem, wyobraźnią oraz inwencją twórczą. Zadaniem uczestników było samodzielne przepisanie wiersza pt.: „ Moja Mama” oraz wykonanie oprawy plastycznej.

 Prace oceniano pod względem :

–  staranności pisma (kształt i łączenie liter),

–  estetyki pisma,

–  czytelności, bezbłędności,

–  oprawy plastycznej tekstu

 W w/w konkursie wzięło udział  15 uczniów.

 Zadanie nie było proste, ale uczestnicy zdumiewająco dobrze poradzili sobie z tym  zadaniem. Wszystkie wiersze były przepisane bardzo staranne. Dzieci do wykonania prac wykorzystały ciekawe i różnorodne techniki plastyczne.

 Najpiękniejsze prace zaprezentowali uczniowie :

 1.  Joanna G.
 2.  Wiktoria G.
 3.  Kamila K.
 4.  Wiktoria L.
 5.  Kuba K.
 6.  Julia K.
 7.  Amelia M.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  naklejki , a zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Radość uczniów to dowód na to, że warto organizować takie przedsięwzięcia. Kolejny konkurs wewnątrzklasowy zorganizowany zostanie 5 czerwca. Tym razem uczniowie będą mogli sprawdzić się w roli recytatorów wierszy.

 Wszystkie nagrody w konkursach są sponsorowane przez wychowawcę klasy I c.

 Uczestnikom konkursów bardzo dziękuje za udział

i życzę dalszych sukcesów   !

 

                                              Barbara Pacura


Archiwa