• -

ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER

Category : Aktualności

        Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter      czyli wielka uczta dla małych wielbicieli książek

 „My jesteśmy Pożeracze,

jemy słowa, jemy zdania.

Chrup literka po literce

poznajemy smak czytania”

Uczniowie klasy 1a i 1b w drugim semestrze realizowali projekt                    przygotowany przez Wydawnictwo Nowa Era oraz
Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”

Cel główny projektu:

Promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 0, 1, 2  szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie uczniów z bogactwem literatury dla dzieci
– wyrabianie wśród dzieci potrzeby i  nawyku obcowania z książką lub czasopismem
– rozwijanie u dzieci sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni
– wyposażenie nauczycieli w „narzędzie”, które pomoże im zachęcić dzieci do odkrywania i poznawania świata literatury
– wspieranie  nauczycieli i rodziców w zachęcaniu i motywowaniu uczniów do czytania książek w dobie wirtualnej rzeczywistości

Charakterystyka i zadania

Istota Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter to wdrażanie uczniów do czytania książek i czasopism. Nieocenioną rolę w tym procesie rozwoju odgrywają nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie.

Nauczyciel prowadzący ma za zadanie założyć Klub w klasie, w której uczy.

Zadanie rodzica/opiekuna to wspieranie nauczyciela i organizowanie w domu czasu na czytanie dziecku lub przez dziecko, a także potwierdzanie przeczytania danej pozycji podpisem w legitymacji członkowskiej.
Spotkania klubu odbywały się podczas zajęć w ramach kółek zainteresowań. Przeprowadzonych zostało kilka spotkań Klubu.

Na pierwszym spotkaniu uczniowie zostali pasowani na Pożeracza Liter:

„Obiecuję i przysięgam

na ciasteczka ciotki Józi:

pożrę każdą dobrą książkę

choćbym nie miał zębów w buzi!

***

Połknę wiersze i komiksy,

bajki, mity, opowieści…

Schrupię tyle różnych liter,

ile tylko głowa zmieści.”

Uczniowie wykonali portrety Pożeracza Liter oraz założyli klasową biblioteczkę. Zostali również poinformowani o znaczkach NADZWYCZAJNEGO, WYJĄTKOWEGO I NIEUSTRASZONEGO POŻERACZA LITER, które mogą zdobyć po przeczytaniu odpowiedniej ilości książek (zapełnieniu legitymacji członkowskich).

Podczas realizacji kolejnych tematów uczniowie świetnie się bawili i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, które nie tylko rozwijały zainteresowania czytelnicze ale też rozbudzały twórczą aktywność dziecka.

Ze względu na duże zainteresowanie dzieci projekt będzie kontynuowany w klasie drugiej.

Projekt realizują panie Renata Tylek i Ewa Miłaszewska.

Artykuł opracowała Renata Tylek


Archiwa