• -

„AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA KRAKÓW 2012”

Category : Aktualności

Szkoła Podstawowa Nr 124 w Krakowie jak corocznie – tak i w tym roku wzięła udział w ,, Akcji Sprzątania Świata Kraków 2012r.’’

Tradycyjnie w dniu wyznaczonym do sprzątania terenu przy szkole – nastąpiły opady deszczu , które przeszkodziły Dzieciom z klas 0-II przystąpić do tej akcji 14.09.2012r.Natomiast już od najbliższego poniedziałku – czyli od 17.09.2012r.kolejne klasy młodsze , a nawet klasa ,,0’’-wzięły udział w oczyszczaniu ze śmieci najbliższego otoczenia budynku szkoły mieszczącego się przy ul.Sucharskiego 38.

W tych klasach koordynatorem w/w akcji była Pani Katarzyna Ptak , która odebrała materiały pomocnicze tj.rękawice , worki foliowe , kalendarzyki i plakaty z Rady Dzielnicy i dostarczyła je do szkoły.

Dzieci z klas 0-II uczestniczyły w akcji z ogromnym zaangażowaniem.

Jest więc nadzieja , że i na co dzień będą pamiętały o utrzymaniu porządku na ławce , pod ławką , wokół ławki , w całej sali lekcyjnej , na korytarzach szkoły oraz na podwórku przy szkole.

Koordynator akcji dziękuje wszystkim wychowawcom klas 0-II za współpracę , a uczniom tych klas za czynny udział w akcji.

  Uczniowie klasy II ,,a’’(wychowawca- p.Renata Tylek ) w dniu sprzątania :

Uczniowie klasy I ,,b’’(wychowawca-p.Katarzyna Ptak) w trakcie sprzątania

                                                                        Katarzyna Ptak

Zdjęcia : p.Renata Tylek , p.Katarzyna Ptak


Archiwa