• -

ŚLUBOWANIE 2012

Category : Aktualności

Dnia 12 października 2012 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość szkolna , podczas której pierwszoklasiści  zostali przyjęci w poczet uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 124 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie.

Po raz kolejny tak ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły odbyło się w gościnnym Dworze Czeczów. W pięknie udekorowanej sali balowej uczniowie klasy I a i I b powitali dyrekcję szkoły, kierownictwo domu kultury, nauczycieli, rodziców i dziadków. Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego rozpoczęło podniosłą uroczystość. Następnie dzieci z wielkim zaangażowaniem składały obietnicę ,że „Będą szanować wszystkich , którzy pracują w szkole po to , aby nam było w niej dobrze „. Wreszcie nadeszła najważniejsza chwila , w której dzieci symbolicznym kluczem  zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie.Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Ewa Kazberuk. Nie zabrakło też życzeń od starszych kolegów – przedstawicieli Małego Samorządu , którzy wręczyli pierwszoklasistom skromne upominki. Po oficjalnej części klasy udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie : Katarzyna Ptak i Jadwiga Puto.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Rodzicom , którzy włożyli wiele serca i trudu , aby uroczystość była wyjątkowa i miła.

           Tekst : Jadwiga Puto

                           Zdjęcia : Kinga Sopel


Archiwa