• 0

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

W naszej szkole w klasie II a jest realizowany I etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt jest praktycznym wykorzystaniem teorii Howarda Gardnera o istnieniu wielorakich inteligencji charakterystycznych dla każdego człowieka. Pozwala uczniom na zdobywanie doświadczeń edukacyjnych i społecznych na miarę ich możliwości, zainteresowań, uzdolnień i potrzeb. Umożliwia działanie we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej, matematyczno-logicznej, przyrodniczej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej, międzyludzkiej.
Uczniowie klasy IIa wraz z wychowawcą p. Renatą Tylek realizują Projekt od maja 2009 roku. Głównym zadaniem jest organizowanie dzieciom takiego środowiska edukacyjnego, które będzie sprzyjać rozwojowi inteligencji wielorakich.
Uczniowie pracowali w grupach- w ośrodkach zainteresowań. Tworzyli teksty literackie, prace plastyczne, układali melodię do tekstu i odwrotnie, grali na instrumentach muzycznych, samodzielnie rozwiązywali nietypowe zadania matematyczne lub wykazywali się sprawnością ruchową.
To projekt zmienia sposób postrzegania na ucznia, pokazuje, że wszystkie dzieci są zdolne, tylko mają one różne predyspozycje i umiejętności. Ważne jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia oraz pokazanie, że każde dziecko jest zdolne, pomysłowe i kreatywne. Znajomość profilu inteligencji ucznia, jego zainteresowań i potrzeby poznawania otaczającej rzeczywistości może właściwie wpłynąć na rozwój jego osobowości.
Podczas realizacji projektu uczniowie klasy IIa uczyli się pracy w grupie, asertywności, planowania swoich działań,  korzystania z różnych środków dydaktycznych, które otrzymaliśmy w ramach wdrażania Projektu, twórczego myślenia, wyrażania własnych myśli, kształcili umiejętności służące zdobywaniu wiedzy, rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi. Poprzez rozwiązywanie problemów, uczyli się również logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Dziecko mogło samo określać sobie nowe cele, wyrażać emocje, uczyć się przez zabawę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
Integralną częścią działań było nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu oraz wspierali nauczycielkę w podejmowanych działaniach. Obecnie uczniowie tej klasy przygotowują się do prezentacji efektów projektu, który odbędzie się 18.12.2009 roku w Dworze Czeczów. Na tą uroczystość zostali zaproszeni między innymi uczniowie  klasy I a wraz z rodzicami i wychowawczynią panią Katarzyną Ptak, którzy rozpoczęli realizację II etapu Projektu (zakończenie –czerwiec 2010). Cykl realizacji Projektu przewidzianego na trzy lata zakończy pani Katarzyna Kerep wraz ze swoimi wychowankami w roku szkolnym 2010/2011.

Więcej informacji dotyczących Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” można znaleźć na stronie http://www.pierwszaki.eu


Wspólna zabawa na powitanie integruje grupę, zachęca do zabawy.


W ośrodku językowym uczniowie układają historyjkę obrazkową, nadają tytuł oraz opowiadają tą historyjkę.


Uczniowie korzystają z klocków XXL, Studni Jakuba, sera szwajcarskiego – pomocy dydaktycznych, które otrzymaliśmy w ramach wdrażania Projektu w ośrodku wizualno –przestrzennym.


W ośrodku matematycznym bawimy się gąsieniczkami, liczymy i rozwiązujemy różne zadania matematyczne. Gramy w gry planszowe, korzystamy z magicznych trójkątów.


A teraz teatrzyk i… mali aktorzy.

ZABAWA BYŁA UDANA!!!

mgr Renata Tylek

 


Archiwa