• -

XV KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO

Category : Konkursy

Klub 2 Korpusu Zmechanizowanego zaprosił dzieci i  młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Do wyboru były trzy tematy konkursowe (można było wziąć udział w każdym):

    „ Jan III Sobieski zwycięzca spod Wiednia”

    „ Żołnierze XVII-wiecznej Rzeczypospolitej”

    „ Ja też będę żołnierzem”.

Celem konkursu było:

    promowanie i prezentacja dorobku i ocena dziecięcej twórczości plastycznej

    propagowanie tematyki wojskowej i patriotycznej w wychowaniu przez sztukę

    poznawanie historii Polski w trakcie przygotowań do realizacji prac

    kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży

    rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Jury konkursu doceniło trójkę uczniów naszej szkoły. Należą do nich Kamila Kowalska i Wiktoria Pustelnik, które otrzymały nagrody, natomiast wyróżniona została praca Kajetana Szota. Wszyscy wymienieni to uczniowie klasy III b, którzy swoje prace przygotowali pod opieką wychowawczyni Marty Biernat.

 Ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie wernisażu, który miał miejsce 14 marca 2013 w Galerii Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego. Laureatom gratulujemy!!!

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat

wychowawca klasy III b


Archiwa