• -

O DNIU OTWARTYM

Category : Aktualności

W dniu 04.03.2013r. w godzinach: 10.00 – 16.45 odbył się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 124 w Krakowie dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, ich rodziców / opiekunów

W godzinach 10.00 – 12.30 istniała  możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych dzieci z oddziału „0” i uczniów klas pierwszych , w budynku Szkoły przy ulicy H. Sucharskiego 38 oraz w zajęciach edukacyjnych uczniów klas trzecich i czwartych w budynku Szkoły przy ulicy F.Weigla 2 w godzinach : 9.45 – 12.30

W tym dniu  Dyrekcja i Nauczyciele byli do dyspozycji Rodziców / Opiekunów  Dzieci sześcioletnich i siedmioletnich w następujących  godzinach:

1. 15.00 – 16.00 Dyrektor Szkoły przy ulicy H.Sucharskiego,

2. 14.30 – 16.00 wychowawcy świetlicy,

3. 13.00 – 16.00 pedagog szkolny ,

4. 16.00- 16.45 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 w obu budynkach Szkoły,

5. 14.00 –16.00 sekretarz  Szkoły w sekretariacie Szkoły,

6. 10.00 – 15.00 bibliotekarz szkolny,

7. 16.00 -17.00 nauczyciel oddziału „0”.

O godz. 10.00 przybyły w tym dniu do naszej Szkoły 2 grupy przedszkolne z Samorządowego Przedszkola Nr 135 w Krakowie im. Księcia Kraka ze swoimi paniami wychowawczyniami : panią Agnieszką Dziewońską i panią Magdaleną Kochanowską – na zaproszenie pani Jadwigi Puto – lidera zespołu edukacji wczesnoszkolnej . Przedszkolaki zostały oprowadzone po budynku SP Nr 124 w Krakowie przy ul. H. Sucharskiego 38 – zapoznane z pomieszczeniami Szkoły oraz jej pracownikami . Oprowadzały panie : Magdalena Zadwórna i Katarzyna Ptak. Podczas oprowadzania dzieci z przedszkola mogły obejrzeć między innymi wystawkę poświęconą patronce szkoły – Marii Skłodowskiej Curie, pooglądać sale lekcyjne , ich wystrój i wyposażenie , usiąść w ławeczkach , by zmierzyć się z przyszłą rolą ucznia , obejrzeć pracownię komputerową i pomieszczenie biblioteki o którym więcej szczegółów dzieci dowiedziały się od pani Lilianny Majdy – Niezgody. Następnie nasi mali goście wzięli udział w zajęciach klasy ,, 0 ‘’ w pracowni komputerowej. Zajęcia te prowadziła pani Magdalena Gawin. Dzieci zostały też zapoznane ze świetlicą szkolną – zasadami przebywania na świetlicy , rodzajami zajęć świetlicowych , zasadami motywacyjnego oceniania zachowania i dodatkowej pracy podjętej przez ucznia na rzecz świetlicy . Mogły też pooglądać wyposażenie świetlicy w zabawki , gry itp. , a nawet chwilkę – pobawić się nimi. Przedszkolaki wzięły też udział w zajęciach klasy I ,, a ‘’ i klasy I ,, b ‘’ oraz w zajęciach klasy ,, 0 ‘’. Wychowawcą klasy I ,, a ‘’ jest pani Jadwiga Puto , klasy I ,, b ‘’pani Katarzyna Ptak , a oddziału ,, 0 ‘’ – pani Magdalena Zadwórna . Na sali gimnastycznej czekała na dzieci  niespodzianka – mogły poćwiczyć na zaproponowanym przez panią Katarzynę Ptak – przyborze do zajęć gimnastyki korekcyjnej . Zrobiły to z wielką przyjemnością i ochotą . Na koniec przedszkolaki wzięły udział w zajęciach ,, unijnych ‘’ prowadzonych w ramach realizowanego w Szkole projektu ,, Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków‘’- zajęciach rozwijających dla dzieci wybitnie lub szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo – w klasie I ,, b ‘’. Zajęcia te prowadziła pani Katarzyna Ptak.

Podczas Dnia Otwartego przedszkolaki zostały poczęstowane pysznymi cukierkami , a od klasy I ,, a ‘’ , otrzymały pamiątkowe ,, Wizytówki ze swoim  imieniem ‘’. Wizytę w naszej Szkole zakończyły o 12.30.

Dzieciom i Paniom Wychowawczyniom z Samorządowego Przedszkola Nr 135 w Krakowie im. Księcia Kraka serdecznie dziękujemy za wizytę !

                                                                     Opracowanie tekstu: Katarzyna Ptak


Archiwa