• -

DZIEŃ OTWARTY 22.04.2013

Category : Bez kategorii

Harmonogram Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 124 w Krakowie, w dniu 22.04.2013r. w godzinach: 10.00 – 18.00 dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, ich rodziców / opiekunów

 OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁYW godzinach 10.00 – 12.30 istnieje możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych dzieci z  oddziału „0” , uczniów  klas pierwszych i drugich, w budynku Szkoły przy ulicy H. Sucharskiego 38 oraz w zajęciach edukacyjnych uczniów klas czwartych w budynku Szkoły przy ulicy F. Weigla 2, w godzinach: 9.45 – 12.30.

Informacje i konsultacje Dyrekcji i  Nauczycieli w godzinach:

15.00 – 16.00  Dyrektor Szkoły; przy ulicy H. Sucharskiego.

15.00 – 16.00  Wychowawcy świetlicy.

13.00 – 16.00  Pedagog  szkolny.

17.00- 18.00  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

16.00- 17.00   Nauczyciele   klas  4-6 w budynkach Szkoły przy ul F. Weigla.

14.00 –16.00  Sekretarz Szkoły w sekretariacie Szkoły.

10.00 – 11.00  Bibliotekarz szkolny w budynku przy ul. H. Sucharskiego,

w godz.: 11.30 – 14.30 w budynku przy ul. F. Weigla.

17.00 – 18.00  Nauczyciel oddziału „0”.

                                                                  Zapraszamy

                                                                     Społeczność Szkoły

prezentacje przygotowały: Renata Tylek i Barbara Pacura

 


Archiwa