• -

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY W ZERÓWCE

Category : Aktualności

Wiele dzisiaj słyszymy o przypadkach w których dzieci ratują życie bliskich. Każda taka sytuacja budzi w nas podziw, ale również nakłania do przemyśleń; „czy my potrafilibyśmy udzielić pomocy osobie która tego potrzebuje?”. Od kilku lat fundacja Jurka Owsiaka prowadzi program „Ratujemy i uczymy ratować”. Program szkolenia obejmuje podstawy pierwszej pomocy czyli: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Przeszkoleni nauczyciele przekazują wiedzę dzieciom, podczas zajęć połączonych z praktyką. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczyli się tych działań i należy przyznać, że radzili sobie świetnie. Omawiając tak ważną sprawę jak udzielanie pierwszej pomocy zaprosiliśmy gościa specjalnego, którym był pan Marcin Banach –lekarz. Dzieci z zerówki miały przyjemność porozmawiania z przedstawicielem służby zdrowia, skorzystać z wiedzy  oraz wskazówek dotyczących pomagania innym. Pan Marcin przyniósł także narzędzia lekarskie, które zazwyczaj w gabinecie budzą w nas lęk a zarazem ciekawość. Dzieci z wielkim zainteresowanie pogłębiały wiedzę uczestnicząc aktywnie w zajęciach.

Opracowała : Magdalena Zadwórna


Archiwa