• 0

IX Festiwal kolęd i pastorałek w naszej szkole!!!

Już po raz dziewiąty 15 stycznia 2010 roku odbył się w naszej szkole Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami szkolnej imprezy były panie: Monika Tarsa, Barbara Pacura, Renata Tylek i Katarzyna Kerep.
Jak co roku najpierw odbyły się przesłuchania, w których brało udział 120 uczniów z naszej szkoły. Następnie 4 stycznia zostali wyłonieni finaliści, którzy zaprezentowali się na Festiwalu w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.
Całą imprezę prowadziła p. Monika Tarsa, której towarzyszyły anioły z klasy 5b. Uczniów oceniało jury w składzie: p. Danuta Osuch, p. Maria Borejczuk, p. Renata Tylek, ks. Krzysztof oraz uczniowie: Zuzanna Godula w I części i Karol Kostrzewa w części drugiej. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Basia, dekorację przygotowała p. Kasia.
Uczniowie prezentowali wysoki poziom wokalny, dobór kolęd i pastorałek do możliwości uczniów sprawił, że jury miało bardzo trudne zadanie. Dodatkowym atutem niektórych uczniów były piękne stroje, wykorzystanie instrumentów muzycznych oraz ilustracja ruchem wykonywanego utworu.
W czasie, gdy obradowało jury, reprezentacje klas losowały baloniki z tytułem kolędy i prezentowały się publiczności. We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli też rodzice i nauczyciele. Publiczność brawami nagradzała występujących, a anioły mierzyły głośność oklasków.
Na zakończenie pani wicedyrektor odczytała werdykt jury.

KLASY 1-3

I Miejsce zajęły siostry – Oliwia Matoga kl. 1b, Faustyna Matoga kl. 3a, oraz uczeń klasy 2a – Dawid Paranyan

II Miejsce zajęła – Karolina Sąsiadek kl. 3a

III Miejsce zajęły – Zuzanna Olejniczak kl. 2a, Karolina Furmańska kl. 3c

Wyróżnienia:
Mateusz Gaweł kl. 2a, Weronika Królik kl. 3c, Karol Sikora kl. 1b

KLASY 4-6

I Miejsce zajęły – Weronika Mazur kl. 5a, Anna Lewińska kl. 4b

II Miejsce zajęły dwa duety – Karolina Palonek kl. 4b, Aleksandra Dziekan
kl. 4b, oraz Anna Oleszko kl. 4a, Karolina Gaweł kl. 4a

III Miejsce zajęło trio z klasy 5b – Aleksandra Dziurdzia, Gabriela Michałek, Katarzyna Michałek

Wyróżnienia:
Natalia Piotrowska kl. 5a, Klaudia Skowron kl. 6b

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów!!!

Organizatorzy: Barbara Pacura, Monika Tarsa, Katarzyna Kerep, Renata Tylek.

Zdjęcia z Festiwalu wykonali uczniowie klasy 5b –Karol Kostrzewa i Tomasz Jędrzejczyk,
opracowała: mgr Renata Tylek


Archiwa