• -

PROJEKT EDUKACYJNY „UCZEŃ-OBYWATEL”

Category : Aktualności

W roku szkolnym 2012/2013 grupa naszych uczniów z klas piątych i szóstych pod opieką mgr Barbary Faron wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Uczeń-Obywatel”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego.

Adresowany do uczniów szkół podstawowych wariant projektu „Nic o nas bez nas” prze­wi­dywał – poczynając od listopada do czerwca – cykl spo­tkań oraz warsz­ta­tów poświę­co­nych tema­tyce samo­rządu kra­kow­skiego, dzięki którym mogli oni poznać strukturę samorządu lokalnego oraz historię samorządu krakowskiego, a także uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym w Urzędzie Miasta Krakowa. W ramach projektu odbyły się również: warsztaty z autoprezentacji, wycieczka „Śladami samorządu krakowskiego”,  konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim oraz konkurs prezentacji wyborczych, który bezapelacyjnie i przewagą większości głosów, pokonując kilkunastu konkurentów z innych szkół podstawowych, wygrała nasza reprezentantka – Agnieszka P. z klasy VI c.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych w niedzielę 2 czerwca 2013 r., podczas Dnia Otwartego Krakowskiego Magistratu. Podsumowanie projektu swoją obecnością zaszczycili: Pani Anna Okońska-Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Pani Marta Patena – Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji w Radzie Miasta Krakowa oraz Pan Józef Pilch – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Agnieszka natomiast, w obecności dumnych Rodziców, odebrała zasłużoną nagrodę. Serdecznie gratulujemy pierwszego miejsca!!!

mgr Barbara Faron


Archiwa