• 0

Konkurs plastyczny 30. rocznica powstania „Solidarności”

Category : Z życia szkoły

Instytut Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie) wspólnie z Województwem Małopolskim, Stowarzyszeniem NZS 1980, Zarządem Regionu Małopolska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem:

„30. ROCZNICA POWSTANIA „SOLIDARNOŚCI”.

TY I JA WĘDRUJEMY SZLAKIEM WIARY, NADZIEI, TĘSKNOTY CZYLI HISTORIA „SOLIDARNOŚCI” W OCZACH DZIECKA”

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego

Janusz Śniadek – Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Celem konkursu było: propagowanie wiedzy z najnowszej historii Polski, rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań tematyką najnowszej historii Polski.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z województwa małopolskiego z podziałem na grupy wiekowe: I-III i IV-VI.

Uczestnicy wykonali prace plastyczne dowolną techniką w maksymalnym formacie A3.

Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała 20, autorzy prac zostali laureatami konkursu. Wśród finalistów mamy dwie uczennice naszej szkoły: ZUZANNĘ GODULĘ oraz PATRYCJĘ SZEWCZYK. Wyróżnienie otrzymał KAMIL SAGAN. Wszyscy wymienieni to uczniowie klasy III c.

Wręczenie nagród nastąpi w maju 2010 roku w ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, fotoreportaż z uroczystości przedstawimy po uroczystości, na której finaliści otrzymają poświadczenie udziału w konkursie oraz wydane publikacje zawierające wybrane nagrodzone prace.

GRATULUJEMY!!!

Tekst: Marta Biernat, wychowawca klasy III c.


Archiwa