• 0

Program rządowy „Radosna Szkoła”

Category : Z życia szkoły

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 12000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Dyrekcja


Archiwa