• 0

Obchody 219 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

W tym roku obchodziliśmy 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja ta, uchwalona w 1791 roku, była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą rządową, która regulowała życie w państwie.

Konstytucja Trzeciomajowa była bardzo ważnym wydarzeniem w historii Polski, wyrażała bowiem nadzieje Polaków z jednej strony na wzmocnienie państwa, władzy królewskiej i wojska, z drugiej zaś na nadanie praw mieszczanom oraz poprawienie sytuacji chłopów. Uchwalając Konstytucję 3 Maja posłowie Sejmu Czteroletniego podjęli próbę ratowania Rzeczypospolitej.

W związku z tym świętem klasa IV a pod opieką wychowawcy Barbary Faron, przygotowała inscenizację pt. „Witaj majowa jutrzenko”. Inscenizacja miała na celu przybliżenie uczniom naszej szkoły nastrojów, jakie towarzyszyły Polakom w XVIII wieku podczas obrad Sejmu Czteroletniego.

opracowała: mgr Barbara Faron
foto: uczennice kl. V b


Archiwa