• 0

ZIELONA SZKOŁA W PORĄBCE

Category : Aktualności

W dniach 15.04 do 21.04.2010 r. uczniowie z klas IIa i IIb przebywali na „Zielonej Szkole” w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

W czasie trwania turnusu uczniowie realizowali:
– program kształcenia zgodnie z planem dydaktyczno – wychowawczym,
– program zajęć turnusu o profilu sportowo – rekreacyjnym, który został przygotowany przez kadrę placówki, w której przebywały dzieci.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania oraz zdolności poznawcze. Brali udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz sportowych, które rozwijały kreatywność i postawę twórczą.
Integracja zespołów klasowych odbywała się między innymi poprzez uczestnictwo we wspólnych wycieczkach, zabawach, konkursach, turniejach, grach rekreacyjno – sportowych oraz zajęciach muzyczno – ruchowych.

Podczas trwania turnusu odbywały się także:
– zajęcia sportowe na boisku,
– zajęcia w terenie – bieg na orientację,
– zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (m. in. olimpiada sportowa, wyścigi rzędów, joga),
– spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw
– warsztaty ze słomy.

W trakcie pobytu w w/w placówce dzieci miały możliwość poznania:
– walorów krajoznawczo – turystycznych okolicy
– tradycji i kultury regionu
– zabytków i pomników przyrody
– historii Porąbki

Wycieczka do Studia Filmów Animowanych do Bielska – Białej przybliżyła dzieciom wytwórnię filmów, etapy powstawania filmu animowanego. Dzieci obejrzały filmy z cyklu „Bolek i Lolek”, „Reksio”, „W Bocianowie”.

Po wizycie w SFA dzieci czekała niespodzianka- zabawy w Figloparku. W drodze powrotnej podziwialiśmy najstarszą elektrownię na Sole oraz górę Żar.

Zielona szkoła dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Nauczyła samodzielności, dostarczyła wspaniałej zabawy oraz możliwości sprawdzenia się w wielu dziedzinach.

Wszystkie dzieci wróciły zadowolone.

R. Tylek


Archiwa