• -

Z A P R A S Z A M Y

Category : Bez kategorii

Z A P R A S Z A M Y

na

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY RAZEM Z RODZICAMI

LUB OPIEKUNAMI!

Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu szóstoklasisty przez cały czas edukacji w szkole podstawowej. Rodzice mogą pomagać dziecku swoją postawą – dając mu zaufanie i spokój. Dziecko trzeba wspierać i być tolerancyjnym. Mądrze zachęcać i motywować do samodzielnej pracy.

    17 marca 2014r. (poniedziałek), o godzinie 15:30– w budynku głównym szkoły (ul. Weigla 2) – uczniowie klas szóstych naszej szkoły przystąpią do czwartego już w tym roku, próbnego sprawdzianu. Jednak po raz pierwszy szóstoklasiści napiszą sprawdzian w obecności swoich Rodziców lub Opiekunów.

Główne cele takiej formy sprawdzianu to:

 • zapoznanie Uczniów i Rodziców z przebiegiem sprawdzianu, wymaganiami stawianymi uczniom oraz rodzajami zadań;
 • oswojenie stresu egzaminacyjnego;
 • umożliwienie rodzicom spojrzenia z bliska na problemy, jakie mają Ich dzieci z rozwiązywaniem zadań zawartych w sprawdzianie;
 • dostrzeżenie przez Rodziców, jak pomagać dziecku w domu, z czym radzi sobie lepiej lub gorzej.

Uczniowie będą rozwiązywać arkusze standardowe. Poprzez zadania zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostaną sprawdzone umiejętności z pięciu obszarów standardów wymagań:

 • czytanie,
 • pisanie,
 • rozumowanie,
 • korzystanie z informacji,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Wychowawcy klas szóstych oraz Nauczyciele

Wszystkim Szóstoklasistom – Dziewczętom i Chłopcom – życzymy wspaniałych wyników!
 • Zastępca Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego – mgr inż. Danuta Osuch
 • Dyrekcja

Archiwa